Skip to content Skip to navigation

Hội thảo trực tuyến Học tập tại Đức

Nhà trường có nhận được thông tin về Hội thảo trực tuyến "Học tập tại Đức" do Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) tổ chức, cụ thể:

Thời gian: 15h00 - 18h00 từ ngày 20/3/2018 đến ngày 22/3/2018
Nội dung: Các trường Đại học Đức giới thiệu và trao đổi trực tiếp với những người tham gia về học tập tại Đức.
Ngôn ngữ sử dụng: tiếng Anh

Thông tin cụ thể, vui lòng xem file đính kèm và tại trang www.daad-vietnam.vn