Skip to content Skip to navigation

Thông báo LỚP TIẾNG NHẬT MIỄN PHÍ được tài trở bởi tổ chức HUREDEE dành riêng cho SINH VIÊN UIT

Thông báo LỚP TIẾNG NHẬT MIỄN PHÍ được tài trở bởi tổ chức HUREDEE dành riêng cho SINH VIÊN UIT

Tổ chức HUREDEE tài trợ 1 lớp Tiếng Nhật miễn phí cho 30 sinh viên năm cuối của UIT. Sau 1 năm học tiếng Nhật tại trường, sinh viên đạt trình độ tiếng Nhật N4 và được giới thiệu tuyển dụng việc làm tại Nhật Bản sau khi tốt nghiệp

Thời gian đăng ký đến hết ngày 25/7/2020

Thời gian học: tháng 9/2020 đến tháng 8/2021 (thời gian học vào buổi tối)

Thời gian dạy dự kiến: 600 giờ

Đăng ký tại link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMs8q9gbEh4bSrTurfUsavU-J4lYu7...

Thông báo chi tiết xem tại: https://daa.uit.edu.vn/thongbao/thong-bao-tuyen-sinh-khoa-2-lop-hoc-tien...