Skip to content Skip to navigation

Học bổng UIT Anti-Covid-19 năm 2021 (Đợt 6) - Danh sách sinh viên đăng ký (cập nhật)

Chào các bạn sinh viên,

Hội đồng học bổng UIT Anti-Covid-19 thông báo danh sách sinh viên đăng ký học bổng đợt 6 (cập nhật)
Danh sách bao gồm 280 sinh viên (bổ sung 1 sinh viên SV Phan Tấn Thương, MSSV 205220xx, lớp KHNT2020, khoa Khoa học Máy tính).
Những bạn sinh viên không đăng ký đợt 6 có thể chờ thông báo đợt 8 để đăng ký, đợt tiếp theo (đợt 7) sẽ dành cho tân sinh viên khóa 2021.

Danh sách và trao đổi xem tại: https://forum.uit.edu.vn/node/551497