Skip to content Skip to navigation

[GẤP] Pacific Links Foundation cho SV nữ mượn laptop học

Nguồn: https://forum.uit.edu.vn/node/556123

Chào các bạn!
Tổ chức Pacific Links Foundation là tổ chức có tài trợ học bổng cho SV UIT các năm qua https://forum.uit.edu.vn/node/541870 .
Hiện nay Pacific Links Foundation có 1 số laptop (Lenovo ThinkPad T470P) muốn cho các em nữ đang theo học ngành CNTT, sau khi tốt nghiệp các em sẽ gửi máy lại cho Tổ chức để tiếp tục cho các em khóa sau mượn.

Chi tiết các bạn xem ở link trên.