Skip to content Skip to navigation

Forum đã hoạt động trở lại và thông báo về tài khoản SV trên forum

Chào các bạn!

Hiện nay http://forum.uit.edu.vn đã hoạt động trở lại với nhiều tính năng được nâng cấp

Các bạn chú ý:

- Tài khoản SV trên forum có dạng MSSV sẽ riêng biệt với tài khoản chứng thực của Trường.

- Do đó nếu không biết password của tài khoản SV trên forum thì các bạn sử dụng chức năng quên password và lấy lại password mới qua email gm.uit.edu.vn

- Nếu có thắc mắc các bạn liên hệ tại https://forum.uit.edu.vn/node/539350 hoặc email forumadmin@uit.edu.vn 

Trân trọng!