Skip to content Skip to navigation

Danh sách sinh viên dự kiến xét Miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập

Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh sách sinh viên dự kiến xét miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập năm học 2015-2016.

Sinh viên kiểm tra thông tin, lớp, đối tượng nếu có sai sót phản hồi về Phòng CTSV ( A.101) hoặc email: ctsv@uit.edu.vn trước ngày 03/11/2015. 

Sinh viên xem file chi tiết đính kèm.

File đính kèm: