Skip to content Skip to navigation

Sơ đồ chỗ ngồi Lễ tốt nghiệp và trao bằng Thạc sĩ, Kỹ sư, Cử nhân đợt 1 năm 2015 ( UPDATE)

Căn cứ kế hoạch số 13/KH-ĐHCNTT-CTSV ngày 21 tháng 5 năm 2015 của Trường Đại học Công nghệ Thông tin về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng Thạc sĩ, Kỹ sư, Cử nhân đợt 1 năm 2015.

Phòng Công tác Sinh viên thông báo sơ đồ chỗ ngồi và lưu ý trong thời gian làm lễ.

Thời gian: 7g30 ngày 20 tháng 6 năm 2015

Địa điểm: Giảng đường 1- Tòa nhà A Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Sinh viên tập trung: 7g30 tại giảng đường 1 để ổn định vị trí chỗ ngồi.

Sinh viên xem sơ đồ chỗ ngồi và các lưu ý ( file đính kèm).