Skip to content Skip to navigation

Giải thưởng Công nghệ Thông tin - Truyền thông TP HCM lần VII

Giải thưởng Công nghệ Thông tin - Truyền thông TP HCM do Uỷ ban nhân dân thành phố tổ chức xem xét và tặng thưởng hàng năm cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có sản phẩm, dịch vụ và thành tích xuất sắc góp phần cho sự phát triển Công nghệ thông tin - truyền thông thành phố.

Giải thưởng được xét tặng cho 6 nhóm, theo các lĩnh vực liên quan đến công nghệ thông tin - truyền thông, trong đó có Nhóm 6 "Sinh viên ngành công nghệ thông tin - truyền thông có thành tích học tập xuất sắc"

Việc đánh giá giải thưởng sẽ được thực hiện dựa trên 2 giai đoạn: đánh giá trên hồ sơ cung cấp và đánh giá trên thực tế. Việc công bố kết quả và trao giải sẽ được tổ chức vào tháng 11/2015.

Phòng công tác sinh viên thông báo sinh viên tham dự thực hiện hồ sơ gồm:

- Tờ khai thành tích theo mẫu đính kèm;

- Các bản sao bằng khen, giấy khen, giấy báo thành tích, bảng điểm học tập, các loại giấy chứng nhận có liên quan và 1 tấm ảnh 3x4.

Thời gian nộp hồ sơ đến hết ngày 15/9/2015.

Xem thông tin thể lệ tham gia: http://ictawards.ict-hcm.gov.vn/tintuc/default.aspx?Source=%2ftintuc&Category=Th%E1%BB%83+l%E1%BB%87+tham+gia&ItemID=1219&Mode=1

------------------

LƯU Ý CÓ MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CHO GIẢI THƯỞNG:

Sinh viên có thành tích học tập đạt từ Loại Giỏi trở lên trong các học kỳ có thể nộp hồ sơ tham dự giải thưởng

Nếu không đạt giải thưởng, sinh viên sẽ được nhận giấy chứng nhận do sở TTTT Thành phố trao.