Skip to content Skip to navigation

Thông báo sơ đồ chổ ngồi Lễ tốt nghiệp và trao bằng đợt 2 năm 2014

Phòng Công tác Sinh viên thông báo sơ đồ chổ ngồi, lưu ý trong Lễ tốt nghiệp và trao bằng đợt 2 năm 2014.

Các anh chị học viên, sinh viên xem sơ đồ chổ ngồi và các lưu ý trong buổi lễ.

Thời gian làm lễ: 7 giờ 30 ngày 27/12/2014

Địa điểm: Giảng đường 1.