Skip to content Skip to navigation

Danh sách sinh viên cập nhật BHYT

Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh sách cập nhật BHYT phục vụ công tác chấm điểm rèn luyện HK2 năm học 2022-2023 như sau:

Sau khi rà soát danh sách cập nhật, Phòng Công tác Sinh viên đã công bố vào ngày 28/7/2023, link https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/danh-sach-sv-cap-nhat-bhyt-hk2-nam-hoc-... và phản hồi của sinh viên ở forum https://forum.uit.edu.vn/node/564756#post565061

Có nhiều trường hợp sinh viên đã được cộng điểm rèn luyện HK2 mục BHYT nhưng vẫn cập nhật BHYT. Qua kiểm tra đối chiếu, Phòng Công tác Sinh loại bỏ những sinh viên cập nhật dư/thừa và chỉ còn lại 77 sinh viên theo danh sách đính kèm. 

STT   HỌ TEN HSD THẺ
1 17520057 Đoàn Thanh Hiền 2024-06-30
2 17520476 Lê Trung Hiếu 2023-12-31
3 17520979 Trương Hữu Sang 2023-12-31
4 17521072 Lê Hoàng Phương Thể 2023-06-30
5 18520293 Trần Cao Viết Khoa 2023-06-30
6 18520584 Phạm Quốc Đạt 2023-12-31
7 18520656 Đặng Ngọc Khánh Duy 2023-12-31
8 18520708 Trần Trung Hải 2023-12-31
9 18520828 Huỳnh Gia Huy 2023-12-31
10 18521165 Tô Quốc Nguyễn 2023-12-31
11 18521333 Đinh Thanh Sang 2023-12-31
12 18521357 Cao Tài 2023-12-31
13 18521387 Chu Văn Thắng 2023-12-31
14 18521579 Hà Minh Tú 2024-01-30
15 19520028 Nguyễn Minh Cường 2023-12-31
16 19521221 Trần Thị Ngọc Anh 2023-12-31
17 19521276 Nguyễn Đăng Châu 2023-12-31
18 19521639 Võ Hoàng Huy 2024-06-08
19 19521787 Nguyễn Hoàng Long 2024-02-06
20 19521910 Đỗ Thị Thảo Nguyên 2023-12-31
21 19522129 Phạm Ngô Hoàng Sinh 2023-06-30
22 19522398 Trần Nguyễn Minh Triết 2024-05-23
23 19522435 Phan Thành Trung 2023-12-31
24 19522557 Phạm Nguyễn Hoàng Yến 2023-12-31
25 20520052 Phạm Nhật Hoàng 2023-08-04
26 20520277 Nguyễn Hoàng Phúc 2023-12-31
27 20520410 Trần Thái Bảo 2023-12-31
28 20520731 Trần Thị Mỹ Quyên 2023-12-31
29 20520738 Nguyễn Phúc Sơn 2023-12-31
30 20520844 Mai Anh Tuấn 2023-12-31
31 20520878 Hoàng Tuấn Anh 2023-12-31
32 20521195 Nguyễn Anh Đức 2023-12-31
33 20521208 Lê Quốc Dũng 2023-12-31
34 20521249 Trần Lý Thanh Duy 2023-12-31
35 20521283 Trần Văn Hải 2024-04-30
36 20521519 Nguyễn Võ Thanh Lâm 2023-12-31
37 20521555 Huỳnh Phú Lợi 2023-12-31
38 20521581 Nguyễn Ngọc Luân 2024-04-15
39 20521811 Quách Vinh Quang 2024-05-21
40 20521903 Phạm Văn Thắng 2023-12-31
41 20521906 Trương Đình Thắng 2024-05-25
42 20521926 Trần Ngọc Thành 2024-06-02
43 20522036 Trịnh Dương Ngọc Trân 2023-12-31
44 20522069 Lê Phước Trung 2023-12-31
45 20522144 Nguyễn Thị Vân 2023-12-31
46 20522218 Vũ Đăng Quang 2023-12-31
47 21521031 Lê Quốc Kiệt 2023-12-31
48 21521128 Ngô Thu Minh 2023-12-31
49 21521168 Phạm Thị Nga 2024-02-29
50 21522095 Nguyễn Việt Hoàng 2023-12-31
51 21522238 Trịnh Hoàng Duy Khôi 2023-12-31
52 21522274 Lê Nguyễn Hoàng Lâm 2023-12-31
53 21522325 Trần Nguyên Mẫn 2023-12-31
54 21522352 Nguyễn Thị Trà My 2023-12-31
55 21522379 Nguyễn Anh Tuấn Ngọc 2023-12-31
56 21522612 Bùi Văn Thi 2023-12-31
57 22520104 Huỳnh Long Thái Bảo 2023-12-31
58 22520106 Nguyễn Công Gia Bảo 2023-12-31
59 22520152 Nguyễn Lâm Chí 2024-06-04
60 22520168 Huỳnh Lê Quốc Công 2023-12-31
61 22520242 Võ Lê Quốc Đạt 2024-06-06
62 22520386 Nguyễn Đức Việt Hải 2023-12-31
63 22520487 Nguyễn Phi Học 2023-12-31
64 22520520 Nguyễn Văn Dương Hùng 2024-10-01
65 22520568 Nguyễn Xuân Huy 2024-07-04
66 22520604 Nguyễn Quang Khải 2023-12-31
67 22520625 Phạm Nguyễn Gia Khang 2023-12-31
68 22520642 Nguyễn Hoàn Khánh 2023-12-31
69 22520807 Hoàng Bảo Long 2024-04-30
70 22520903 Trần Hoàng Hà My 2024-05-23
71 22520992 Trần Minh Nguyệt 2024-02-19
72 22521126 Nguyễn Gia Phúc 2023-12-31
73 22521129 Nguyễn Hoàng Phúc 2023-12-31
74 22521214 Nguyễn Ngọc Minh Quốc 2023-12-31
75 22521293 Nguyễn Vũ Khai Tâm 2023-12-31
76 22521361 Tất Huy Thành 2023-12-31
77 22521574 Võ Tiến Trung 2023-12-31