Skip to content Skip to navigation

Danh sách SV cập nhật BHYT - HK2 năm học 2022-2023

Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh sách sinh viên cập nhật Bảo hiểm y tế để chấm điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2022-2023. 

Sinh viên kiểm tra thông tin, nếu có sai sót phản hồi qua forum https://forum.uit.edu.vn/node/564756

Sinh viên phản hồi sai sót đến hết ngày 31/7/2023. Sau thời gian này, sinh viên không cập nhật BHYT sẽ xử lý theo quy định.

DANH SÁCH CẬP NHẬT BHYT PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHẤM ĐRL HK2 NĂM HỌC 2022-2023
               
STT MSSV HỌ TEN MÃ THẺ MÃ SỐ BHXH HSD THẺ BỆNH VIỆN GHI CHÚ
1 17520057 Đoàn Thanh Hiền GD 7021078637 2024-06-30 Tham gia tại Công ty/Địa phương Duyệt
2 17520207 Huỳnh Quốc An TN 8421839210 2023-08-17 033 - Bệnh viện Quận Tân Bình Duyệt
3 17520286 Nguyễn Thành Cang SV 8422371067 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
4 17520476 Lê Trung Hiếu DN 8021543517 2023-12-31 016 - Bệnh viện 7A Duyệt
5 17520572 Lê Nguyễn Anh Huy DN 8223612843 2023-12-31 021 - Bệnh viện Quận 8 Duyệt
6 17520614 Nguyễn Hoàng Khang GD 7930481703 2024-03-16 031 - Bệnh viện Quận Bình Thạnh Duyệt
7 17520653 Tô Minh Khuê SV 7938878547 2023-12-31 034 - Bệnh viện 175 Duyệt
8 17520937 Nguyễn Hoàng Quân BT 8022100670 2023-12-31 Tham gia tại Công ty/Địa phương Duyệt
9 17520979 Trương Hữu Sang SV 4620277431 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
10 17521072 Lê Hoàng Phương Thể DN 4921731118 2023-06-30 037 - Bệnh viện Thành phố Thủ Đức Duyệt
11 17521231 Đồng Việt Tùng DN 7937956196 2023-12-31 031 - Bệnh viện Quận Bình Thạnh Duyệt
12 17521269 Lê Anh Vũ DN 7928332041 2023-12-31 019 - Bệnh viện Quận 7 Duyệt
13 17521295 Cáp Hữu Anh Đức DN 4520797701 2023-12-31 071 - Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn Duyệt
14 17521323 Nguyễn Thị Cẩm Tú DK 8322327723 2023-12-31 Tham gia tại Công ty/Địa phương Duyệt
15 18520091 Nguyễn Hải Long DN 4421128777 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
16 18520152 Nguyễn Quyết Thắng DN 4421128779 2023-12-31 029 - Bệnh viện Quận 12 Duyệt
17 18520168 Ung Bảo Tiên SV 5421147608 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
18 18520293 Trần Cao Viết Khoa DN 5121690577 2023-06-30 031 - Bệnh viện Quận Bình Thạnh Duyệt
19 18520373 Hồng Thế Tiến DN 7523940978 2023-12-31 001 - Bệnh viện đa khoa Sài Gòn Duyệt
20 18520412 Hoàng Văn Lộc SV 6622198478 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
21 18520439 Tô Thành An SV 6721031009 2023-12-31 Tham gia tại Công ty/Địa phương Duyệt
22 18520443 Đào Tuấn Anh DN 8022338938 2023-12-31 010 - Bệnh viện Quận 4 Duyệt
23 18520514 Trần Hữu Cảnh DN 5120568126 2023-12-31 031 - Bệnh viện Quận Bình Thạnh Duyệt
24 18520534 Trần Ngọc Chính DN 6821491504 2023-12-31 031 - Bệnh viện Quận Bình Thạnh Duyệt
25 18520584 Phạm Quốc Đạt DN 6621957211 2023-12-31 028 - Bệnh viện Quận 11 Duyệt
26 18520617 Nhan Huỳnh Đức DN 8224097414 2023-12-31 025 - Bệnh viện Thống Nhất Duyệt
27 18520656 Đặng Ngọc Khánh Duy SV 5620075492 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
28 18520668 Nguyễn Trần Thái Duy GD 7933722384 2024-01-14 012 - Bệnh viện An Bình Duyệt
29 18520708 Trần Trung Hải DN 6821622440 2023-12-31 037 - Bệnh viện Thành phố Thủ Đức Duyệt
30 18520762 Nguyễn Thái Hòa SV 5220298191 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
31 18520777 Huỳnh Hữu Hoàng SV 8223225943 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
32 18520828 Huỳnh Gia Huy DN 7526803468 2023-12-31 462 - Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh Duyệt
33 18520839 Nguyễn Cường Huy DN 7424826193 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
34 18520897 Bùi Hữu Khánh SV 7930756866 2023-12-31 031 - Bệnh viện Quận Bình Thạnh Duyệt
35 18520935 Phan Vĩnh Khoa DN 5620610992 2023-12-31 037 - Bệnh viện Thành phố Thủ Đức Duyệt
36 18520939 Trần Nguyễn Đăng Khoa SV 7021996569 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
37 18521165 Tô Quốc Nguyễn DN 7424826196 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
38 18521255 Nguyễn Duy Phúc SV 3422094257 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
39 18521333 Đinh Thanh Sang SV 7526540795 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
40 18521357 Cao Tài SV 9521320837 2023-12-31 037 - Bệnh viện Thành phố Thủ Đức Duyệt
41 18521387 Chu Văn Thắng DN 4017587327 2023-12-31 022 - Bệnh viện đa khoa Lê Văn  Việt Duyệt
42 18521467 Đào Huỳnh Minh Thuận DN 5420731999 2023-12-31 057 - Bệnh viện Quân Dân Miền Đông Duyệt
43 18521468 Đỗ Trung Thuận DN 7526386692 2023-12-31 025 - Bệnh viện Thống Nhất Duyệt
44 18521506 Nguyễn Đức Toàn DN 6423328383 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
45 18521531 Võ Hữu Trí DN 6021082195 2023-12-31 054 - Bệnh viện Quận Tân Phú Duyệt
46 18521562 Trần Thanh Trung SV 6623291428 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
47 18521573 Trần Quang Trường GD 7526804778 2024-02-09 Tham gia tại Công ty/Địa phương Duyệt
48 18521579 Hà Minh Tú GD 7424552283 2024-01-30 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
49 18521641 Nguyễn Quốc Việt SV 4026137793 2023-12-31 057 - Bệnh viện Quân Dân Miền Đông Duyệt
50 18521657 Phạm Xuân Vinh SV 2220332832 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
51 18521664 Hà Phi Vũ DN 7937084934 2023-12-31 034 - Bệnh viện 175 Duyệt
52 18521698 Trương Văn Sỹ SV 4420747785 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
53 19520028 Nguyễn Minh Cường DN 8621194351 2023-12-31 022 - Bệnh viện đa khoa Lê Văn  Việt Duyệt
54 19520032 Trần Minh Cường DN 8321367988 2023-12-31 001 - Bệnh viện đa khoa Sài Gòn Duyệt
55 19520072 Lê Kim Hằng SV 8222859955 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
56 19520076 Nguyễn Phan Hậu SV 7221178489 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
57 19520082 Nguyễn Trung Hiếu SV 8621187251 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
58 19520110 Nguyễn Minh Huy DN 5621520490 2023-12-31 031 - Bệnh viện Quận Bình Thạnh Duyệt
59 19520113 Tạ Quang Huy SV 7523016617 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
60 19520122 Phạm Minh Khang SV 7931943305 2023-12-31 536 - Phòng khám đa khoa (Thuộc  CN1 - Cty TNHH TTYK Hợp Nhân) Duyệt
61 19520162 Lý Quang Minh SV 8421570918 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
62 19520171 Nguyễn Hoàng Nam SV 8222771832 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
63 19520192 Trần Thanh Nguyên DN 9421488939 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
64 19520199 Lê Tôn Nhân DN 4921097115 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
65 19520214 Cao Hưng Phú SV 8621662553 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
66 19520224 Nguyễn Ngọc Phúc SV 8723749823 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
67 19520228 Nguyễn Thị Mỹ Phương SV 8621304375 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
68 19520241 Nguyễn Mỹ Quỳnh SV 8621646065 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
69 19520242 Nguyễn Ngọc Diễm Quỳnh SV 4920035239 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
70 19520244 Tôn Nữ Khánh Quỳnh DN 4820371760 2023-12-31 021 - Bệnh viện Quận 8 Duyệt
71 19520250 Nguyễn Văn Tài SV 4520757088 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
72 19520262 Phạm Nguyễn Việt Tân GD 8723749426 2023-08-05 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
73 19520280 Nguyễn Thị Phương Thảo DN 6221319610 2023-12-31 054 - Bệnh viện Quận Tân Phú Duyệt
74 19520284 Phùng Thế Thiên SV 4017794007 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
75 19520299 Trần Hữu Tình SV 8723749473 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
76 19520321 Phan Thành Trung SV 9520940041 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
77 19520324 Vũ Đức Trung SV 6720917198 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
78 19520333 Lê Kim Tuấn DN 5420628147 2023-12-31 022 - Bệnh viện đa khoa Lê Văn  Việt Duyệt
79 19520353 Trần Duy Quốc Việt SV 4920604302 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
80 19520365 Đỗ Thị Thanh An GD 7021823447 2023-12-31 Tham gia tại Công ty/Địa phương Duyệt
81 19520429 Nguyễn Phúc Chương SV 7937084201 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
82 19520436 Nguyễn Phú Cường SV 8422096251 2023-12-31 030 - Bệnh viện Nhân dân Gia Định Duyệt
83 19520440 Võ Nhật Cường SV 5120824448 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
84 19520441 Lê Chí Đại SV 5620777124 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
85 19520457 Phan Tấn Đạt DN 8621841705 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
86 19520475 Lê Phan Thùy Dung SV 6822577488 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
87 19520477 Phạm Mai Dung SV 7221583793 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
88 19520500 Nguyễn Ngọc Quỳnh Giang DN 6822048103 2023-12-31 034 - Bệnh viện 175 Duyệt
89 19520504 Đặng Trần Hồng Hà SV 6821351132 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
90 19520573 Đặng Phi Hùng DN 7423207609 2023-12-31 011 - Bệnh viện 30/4 Duyệt
91 19520587 Bùi Quang Huy SV 5120911593 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
92 19520589 Đinh Gia Huy SV 7929822805 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
93 19520604 Trần Nguyễn Đức Huy SV 7930055290 2023-12-31 013 - Bệnh viện Nguyễn Tri Phương Duyệt
94 19520627 Phan Công Duy Khiêm SV 7937084087 2023-12-31 035 - Bệnh viện Quận Gò Vấp Duyệt
95 19520664 Huỳnh Anh Kiệt SV 5120306093 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
96 19520673 Phạm Thanh Lâm SV 5220029629 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
97 19520674 Thiều Quang Lâm SV 5621520354 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
98 19520777 Dương Bảo Ngọc SV 7932761226 2023-12-31 014 - Bệnh viện Nguyễn Trãi Duyệt
99 19520781 Võ Thị Bích Ngọc SV 9221885251 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
100 19520782 Dương Trung Nguyên SV 6422918977 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
101 19520799 Lê Trần Thành Nhân CN 8322502059 2023-12-31 Tham gia tại Công ty/Địa phương Duyệt
102 19520800 Ngô Hữu Nhân SV 8321766113 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
103 19520853 Nhâm Hồng Phúc SV 7424255391 2023-12-31 033 - Bệnh viện Quận Tân Bình Duyệt
104 19520867 Đặng Minh Quân DN 4920022368 2023-12-31 571 - Bệnh viện Thành phố Thủ Đức - Cơ sở Linh Tây Duyệt
105 19520938 Phạm Thành Thái DN 9121855389 2023-12-31 034 - Bệnh viện 175 Duyệt
106 19520962 Lý Trần Thanh Thảo DN 5220334484 2023-12-31 037 - Bệnh viện Thành phố Thủ Đức Duyệt
107 19520977 Đỗ Đức Thịnh SV 7721491834 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
108 19521022 Nguyễn Văn Tín SV 5221526749 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
109 19521024 Nguyễn Trọng Tính DN 7424595355 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
110 19521059 Trịnh Thị Thanh Trúc SV 7932007551 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
111 19521066 Nguyễn Xuân Trường SV 5820337392 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
112 19521101 Phạm Vĩ SV 7525207570 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
113 19521125 Võ Đăng Nhật Vỹ SV 5620114162 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
114 19521160 Nguyễn Lương Trường Thịnh SV 5820890769 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
115 19521184 Nguyễn Thị Trường An GD 7935526189 2024-02-19 488 - Bệnh viện đa khoa tư nhân Xuyên Á Duyệt
116 19521185 Nguyễn Văn An SV 8923259898 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
117 19521202 Nguyễn Quang Anh SV 6421509336 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
118 19521205 Nông Minh Anh DT 2020355989 2023-12-31 Tham gia tại Công ty/Địa phương Duyệt
119 19521209 Phan Mai Kiều Anh SV 9521551662 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
120 19521214 Trần Hoàng Anh SV 4217130635 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
121 19521215 Trần Hoàng Anh SV 9122158891 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
122 19521221 Trần Thị Ngọc Anh SV 7221143728 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
123 19521232 Lý Thị Bạch HN 6623066868 2023-12-31 Tham gia tại Công ty/Địa phương Duyệt
124 19521235 Huỳnh Công Bảng SV 7936708638 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
125 19521256 Thái Chí Bảo SV 8723755659 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
126 19521273 Bùi Bích Chăm SV 9123184284 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
127 19521276 Nguyễn Đăng Châu SV 5620670317 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
128 19521279 Trần Hữu Châu GD 7932162130 2024-08-03 075 - Bệnh viện Lê Văn Thịnh Duyệt
129 19521283 Lê Thị Kim Chi SV 7935120053 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
130 19521288 Hoàng Văn Chúc DN 4520292204 2023-12-31 034 - Bệnh viện 175 Duyệt
131 19521297 Châu Chí Cường SV 8222993648 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
132 19521303 Võ Minh Cường SV 7928479304 2023-12-31 034 - Bệnh viện 175 Duyệt
133 19521306 Nguyễn Quang Đại SV 9421510939 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
134 19521309 Đinh Hoàng Linh Đan SV 6821389928 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
135 19521315 Nguyễn Hải Đăng SV 7938160231 2023-12-31 488 - Bệnh viện đa khoa tư nhân Xuyên Á Duyệt
136 19521317 Nguyễn Khải Đăng SV 7221933339 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
137 19521334 Nguyễn Đức Chí Đạt SV 4520334011 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
138 19521343 Nguyễn Tiến Đạt SV 6623009035 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
139 19521357 Võ Thành Đạt SV 7021705681 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
140 19521360 Nguyễn Tam Điệp SV 3620816132 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
141 19521365 Võ Thành Đô SV 5220083568 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
142 19521367 Đỗ Tiến Doanh SV 7424476619 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
143 19521370 Lê Thanh Duẩn DN 6421515220 2023-12-31 071 - Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn Duyệt
144 19521371 Châu Minh Đức CN 5820559217 2024-01-08 Tham gia tại Công ty/Địa phương Duyệt
145 19521381 Nguyễn Vũ Văn Đức DN 4820948420 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
146 19521383 Võ Phạm Duy Đức DN 5121784554 2023-12-31 022 - Bệnh viện đa khoa Lê Văn  Việt Duyệt
147 19521393 Mai Trọng Dũng SV 7721539139 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
148 19521397 Nguyễn Thanh Dũng DN 4420577912 2023-12-31 029 - Bệnh viện Quận 12 Duyệt
149 19521410 Nguyễn Thái Dương SV 8321846955 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
150 19521437 Trương Nguyễn Trường Duy SV 8023023559 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
151 19521443 Bành Hoàng Giang DK 6422109496 2023-12-31 Tham gia tại Công ty/Địa phương Duyệt
152 19521445 Dương Thị Ngân Giang SV 6720568014 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
153 19521448 Nguyễn Trường Giang SV 7222200271 2023-12-31 037 - Bệnh viện Thành phố Thủ Đức Duyệt
154 19521461 Hồ Hắc Hải SV 6622766940 2023-12-31 Tham gia tại Công ty/Địa phương Duyệt
155 19521484 Hoàng Lê Trung Hậu DN 7021554691 2023-12-31 037 - Bệnh viện Thành phố Thủ Đức Duyệt
156 19521487 Kha Di Hiền SV 9422929334 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
157 19521493 Bùi Hữu Hiếu SV 8723685597 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
158 19521496 Dương Chí Hiếu SV 7222114313 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
159 19521501 Nguyễn Đức Hiếu SV 8922786686 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
160 19521507 Nguyễn Trung Hiếu SV 7930411910 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
161 19521510 Nguyễn Văn Hiếu SV 8722272607 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
162 19521511 Phạm Trung Hiếu SV 3823895656 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
163 19521513 Thân Trung Hiếu SV 6822468273 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
164 19521516 Lâm Quang Hòa SV 5621144255 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
165 19521520 Phan Phạm Quỳnh Hoa SV 6020788255 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
166 19521524 Nguyễn Ngọc Hoàn SV 2421593249 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
167 19521526 Trần Hữu Hoàn SV 7936948689 2023-12-31 488 - Bệnh viện đa khoa tư nhân Xuyên Á Duyệt
168 19521529 Đậu Trọng Hoàng SV 4017152697 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
169 19521530 Đấu Vũ Hoàng SV 7424663558 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
170 19521535 Nguyễn Bá Hoàng GD 7423429661 2023-12-31 Tham gia tại Công ty/Địa phương Duyệt
171 19521537 Nguyễn Duy Hoàng SV 6622557038 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
172 19521550 Nguyễn Thị Hồng SV 7424681125 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
173 19521552 Vũ Thị Thu Hồng HN 6721117082 2023-12-31 Tham gia tại Công ty/Địa phương Duyệt
174 19521555 Nguyễn Ngọc Họp SV 5120230141 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
175 19521576 Nguyễn Việt Hưng SV 4821245586 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
176 19521583 Tăng Quốc Hưng SV 7932401863 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
177 19521608 Hoàng Quang Huy SV 7020980529 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
178 19521609 Huỳnh Chấn Huy SV 7721767823 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
179 19521614 Lê Đinh Quốc Huy SV 7929654909 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
180 19521633 Phạm Quang Huy SV 7936948495 2023-12-31 041 - Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn Duyệt
181 19521638 Trương Hưng Huy DN 9722630983 2023-12-31 054 - Bệnh viện Quận Tân Phú Duyệt
182 19521639 Võ Hoàng Huy GD 6021007778 2024-06-08 071 - Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn Duyệt
183 19521640 Võ Quang Huy DN 5120081240 2023-12-31 029 - Bệnh viện Quận 12 Duyệt
184 19521643 Vũ Quốc Huy SV 7721239552 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
185 19521644 Nguyễn Hữu Huyến CN 5220900161 2023-12-31 Tham gia tại Công ty/Địa phương Duyệt
186 19521646 Phùng Ngọc Huyến SV 8023339592 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
187 19521650 Nguyễn Thế Phương Huynh SV 7526341464 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
188 19521656 Lê Quang Khải SV 6421588264 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
189 19521660 Cao Hoàng Khang SV 7933324882 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
190 19521662 Lê Trần Nguyên Khang SV 9421841634 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
191 19521666 Nguyễn Lê Nguyên Khang SV 5120967796 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
192 19521687 Trần Tuấn Khanh SV 7929566335 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
193 19521691 Đỗ Lê Đăng Khoa DK 8322995097 2023-12-31 Tham gia tại Công ty/Địa phương Duyệt
194 19521694 Nguyễn Cao Khoa SV 7929089340 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
195 19521703 Võ Đinh Khoa SV 4921548687 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
196 19521706 Hoàng Trọng Khôi SV 4620446196 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
197 19521713 Trần Nhật Khuê XD 8422125197 2023-12-31 Tham gia tại Công ty/Địa phương Duyệt
198 19521715 Trịnh Duy Khương DN 8022640032 2023-12-31 038 - Bệnh viện Huyện Bình Chánh Duyệt
199 19521730 Đào Vĩnh Kỳ SV 5221793612 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
200 19521737 Đoàn Ngọc Lãm SV 4520523470 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
201 19521740 Nguyễn Thị Chí Lâm SV 5220563434 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
202 19521745 Nguyễn Phương Lan DN 7525431611 2023-12-31 999 - Bệnh viện Thành phố Thủ Đức - Cơ sở Linh Trung 1  Duyệt
203 19521748 Trương Thị Kim Liên HN 3821243040 2023-12-31 Tham gia tại Công ty/Địa phương Duyệt
204 19521757 Nguyễn Thị Ái Linh SV 4520467319 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
205 19521777 Đỗ Phi Long GD 7932357366 2024-02-20 009 - Trung tâm y tế Quận 3 Duyệt
206 19521787 Nguyễn Hoàng Long GD 7937690748 2024-02-06 075 - Bệnh viện Lê Văn Thịnh Duyệt
207 19521798 Phạm Như Long SV 8023335780 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
208 19521801 Trần Hoàng Long DN 4821111785 2023-12-31 054 - Bệnh viện Quận Tân Phú Duyệt
209 19521804 Trần Phi Long SV 7929648424 2023-12-31 025 - Bệnh viện Thống Nhất Duyệt
210 19521815 Trần Đức Lương SV 4016150090 2023-12-31 031 - Bệnh viện Quận Bình Thạnh Duyệt
211 19521825 Huỳnh Công Mạnh GD   2024-05-14 Tham gia tại Công ty/Địa phương Duyệt
212 19521831 Vũ Văn Mạnh SV 3121451184 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
213 19521838 Lê Xuân Minh DK 6622518825 2023-12-31 Tham gia tại Công ty/Địa phương Duyệt
214 19521839 Lý Thái Minh SV 8925092896 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
215 19521846 Nguyễn Thanh Minh SV 7938177025 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
216 19521852 Phùng Quang Minh SV 8221799361 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
217 19521854 Tăng Quốc Minh SV 7221150469 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
218 19521864 Lê Hoàng Thùy Na DN 4520493766 2023-12-31 037 - Bệnh viện Thành phố Thủ Đức Duyệt
219 19521868 Dương Hoài Nam DN 9622759503 2023-12-31 037 - Bệnh viện Thành phố Thủ Đức Duyệt
220 19521881 Nguyễn Thị Thúy Nga SV 6622714116 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
221 19521884 Lâm Thanh Ngân SV 8924388943 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
222 19521886 Nguyễn Đặng Quốc Ngân SV 7722357579 2023-12-31 025 - Bệnh viện Thống Nhất Duyệt
223 19521890 Trần Kim Ngân SV 8222745326 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
224 19521893 Võ Hồng Nghi SV 8621370941 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
225 19521909 Trương Nguyên Ngọc DN 4920799761 2023-12-31 031 - Bệnh viện Quận Bình Thạnh Duyệt
226 19521910 Đỗ Thị Thảo Nguyên SV 6623073579 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
227 19521922 Trần Lương Nguyên SV 4520316973 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
228 19521923 Trần Nguyễn Hạnh Nguyên DN 6623054502 2023-12-31 525 - Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Central Park Duyệt
229 19521952 Huỳnh Minh Nhật SV 7928397756 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
230 19521953 Mã Hải Nhật GD 7932341468 2023-08-22 473 - Phòng khám đa khoa (thuộc Cty TNHH PKđa khoa Sài Gòn - TT khám bệnh số 2) Duyệt
231 19521963 Lê Thị Ái Nhi DN 9723630547 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
232 19521964 Lê Thị Thanh Nhi CN 7928451441 2023-12-31 029 - Bệnh viện Quận 12 Duyệt
233 19521971 Phạm Thị Huỳnh Như DN 8924457722 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
234 19521974 Nguyễn Thị Cẩm Nhung SV 8322186211 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
235 19521985 Trần Thị Thu Oanh SV 6423101688 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
236 19521986 Nguyễn Ngọc Châu Pha NN 5120866264 2023-12-31 030 - Bệnh viện Nhân dân Gia Định Duyệt
237 19522006 Nguyễn Công Phi DN 6821946062 2023-12-31 Tham gia tại Công ty/Địa phương Duyệt
238 19522008 Bùi Quân Phong SV 7424026821 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
239 19522013 Trần Quốc Phong DN 8421827585 2023-12-31 019 - Bệnh viện Quận 7 Duyệt
240 19522015 Võ Đông Phong SV 5221647990 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
241 19522025 Võ Đông Phú SV 5220064405 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
242 19522033 Lê Văn Phúc SV 7422979443 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
243 19522036 Nguyễn Đình Hoàng Phúc SV 6622557164 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
244 19522039 Nguyễn Huỳnh Bá Phúc SV 6421500700 2023-12-31 516 - Bệnh viện đa khoa Tân Hưng Duyệt
245 19522064 Nguyễn Thị Mai Phương SV 4017172370 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
246 19522104 Vũ Văn Quang SV 6622119483 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
247 19522122 Nguyễn Quang Sang SV 8321829901 2023-12-31 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
248 19522129 Phạm Ngô Hoàng Sinh DN 6624067509 2023-06-30 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Duyệt
249 19522130 Chu Xuân Sơn DN 6822489478 2023-12-31 035 - Bệnh viện Quận Gò Vấp Duyệt
250 19522137 Ngô Đức Hoàng Sơn SV