Skip to content Skip to navigation

Về việc cập nhật dữ liệu sinh viên

Phòng Công tác Sinh viên thông báo sinh viên các khoá về việc kiểm tra cập nhật, bổ sung dữ liệu thông tin lý lịch sinh viên còn thiếu. Link kiểm tra thông tin cá nhân: http://daa.uit.edu.vn/sinhvien/lilich

Sinh viên liên hệ Phòng CTSV ( A.101) để cập nhật.

Thời gian: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 24/3/2014.

Sinh viên vui lòng xem file thông báo và danh sách sinh viên thiếu thông tin đính kèm.

 

 


Tập tin đính kèm: TB cap nhat du lieu SV.pdf
Tập tin đính kèm: DS SV THIEU THONG TIN CA NHAN.xls