Skip to content Skip to navigation

Tuyên dương cá nhân đạt thành tích tốt trong Nghiên cứu Khoa học - Năm 2021 (Đợt 1)

Ngày 09/9/2021, Trường Đại học Công nghệ Thông tin vừa công bố quyết định tuyên dương 53 cá nhận đạt thành tích tốt trong nghiên cứu khoa học năm 2021 (Đợt 1), trong đó có 51 sinh viên và 02 học viên cao học.

Các cá nhân này sẽ được trao tặng giấy khen của Hiệu trưởng Nhà trường vì những thành tích tốt trong nghiên cứu khoa học, đây là lời động viên tinh thần, khích lệ sinh viên, học viên cao học sẽ tiếp tục cố gắng không ngừng đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học tại UIT ngày càng phát triển, và là tấm gương cho các thế hệ sinh viên đam mê nghiên cứu khoa noi theo.

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐẠT THÀNH TÍCH TỐT
TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC – NĂM 2021 (ĐỢT 1)
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 550/QĐ-ĐHCNTT, ngày 09 tháng 9 năm 2021)

STT Họ và Tên Mã số
học viên/sinh viên
Khoa
1 Nguyễn Xuân Dương 18520212 KHMT
2 Phạm Xuân Thiên 18520158 KHMT
3 Trần Tuấn Vĩ 18520245 KHMT
4 Nguyễn Trung Hiếu 18520750 KHMT
5 Phan Minh Quân 17520941 KHMT
6 Bùi Cao Doanh 19521366 KHMT
7 Đào Phước Bản 17520263 KHMT
8 Nguyễn Thùy Linh  17520689 KHMT
9 Nguyễn Vương Thịnh 18520367 KHMT
10 Hồ Chung Đức Khánh 19520624 KHMT
11 Lê Quang Hưng 18520797 KHMT
12 Tô Nhật Huy 19520855 KHMT
13 An Minh Hùng 17520531 KHMT
14 Trần Vĩnh Khiêm 17520634 HTTT
15 Trương Huỳnh Trung Nghĩa 15520547 HTTT
16 Phan Thanh Tùng 16521399 CNPM
17 Phạm Quang Vinh 16521446 CNPM
18 Nguyễn Bá Tùng 16521395 CNPM
19 Nguyễn Hoài Thu 16521200 CNPM
20 Phạm Thị Hoàng Mai 16520717 CNPM
21 Hồ Thái Ngọc 16520825 CNPM
22 Trương Tuấn Ngạn 16520796 CNPM
23 Võ Thị Một 16520756 CNPM
24 Lê Sĩ Lắc 17520669 CNPM
25 Trần Minh Khương 17520656 KTMT
26 Bùi Phùng Hữu Đức 17520355 KTMT
27 Đoàn Văn Hiếu 17520469 KTMT
28 Võ Hoàng Thông 18521462 KH&KTTT
29 Nguyễn Ngân Linh 18520989 KH&KTTT
30 Nguyễn Thị Thanh Kim 18520963 KH&KTTT
31 A Nguyễn Thị Yến Nhi 18521198 MMT&TT
32 Trịnh Gia Huy 20520556 MMT&TT
33 Phan Đặng Trúc Quyên 16521013 MMT&TT
34 Thạch Cảnh Nhựt 16520902 MMT&TT
35 Vũ Anh Hào 17520452 MMT&TT
36 Nguyễn Khắc Minh Quân 17520137 MMT&TT
37 Trần Bảo Sam 16521019 MMT&TT
38 Hồ Thị Huyền 16520542 MMT&TT
39 Cao Phan Xuân Quí 17520953 MMT&TT
40 Đặng Hồng Quang 17520944 MMT&TT
41 Trần Văn Như Ý 17521287 MMT&TT
42 Phạm Nhật Tuấn 17521219 MMT&TT
43 Nguyễn Xuân Hà 18520042 MMT&TT
44 Huỳnh Hoàng Hải 18520697 MMT&TT
45 Hoàng Hiệp 16520377 MMT&TT
46 Nguyễn Bá Tuân 16521377 MMT&TT
47 Lê Khắc Tiến 16521221 MMT&TT
48 Đinh Đức Liêm 17520678 MMT&TT
49 Nguyễn Hồng Nam 17520779 MMT&TT
50 Ngô Văn Quân 16520981 MMT&TT
51 Võ Huy Phương 16520975 MMT&TT
52 Trịnh Nguyên Bác CH1802034 Học viên cao học
53 Võ Minh Quân CH1801012 Học viên cao học

Danh sách cá nhân và quyết định (File đính kèm).