Skip to content Skip to navigation

Thư mời Quý Doanh nghiệp tham gia phỏng vấn với Đoàn Kiểm định UIT năm 2022 (phỏng vấn online)

Kính gởi Quý Doạnh nghiệp !

Mục tiêu của kiểm định chất lượng giáo dục theo Luật Giáo dục đại học nhằm Bảo đảm và nâng cao chất lượng giáo dục  đại học; làm cơ sở cho người học lựa chọn cơ sở giáo dục đại học, chương trình đào tạo và nhà tuyển dụng lao động tuyển chọn nhân lực. Năm 2017, Trường Đại học Công nghệ Thông tin (UIT) đã nhận giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục

Năm 2022, UIT sẽ đánh giá chất lượng giáo dục chu kỳ 2. Từ ngày 05 – 10/10/2022, Đoàn kiểm định sẽ đến làm việc với UIT và Đoàn sẽ mời phỏng vấn 30 doanh nghiệp có sử dụng nhân lực là cựu SV của UIT để tìm hiểu thêm về chất lượng đào tạo của UIT.

  • Thời gian: 9:45 - 11:45 ngày thứ năm 06/10/2022 bằng hình thức online  (tiếp đón: 9h45- 10:00 và phỏng vấn: 10:15-11:45)

Trường Đại học Công nghệ Thông tin sẽ cử đại diện liên hệ mời Quý Doanh nghiệp hỗ trợ cử đại diện tham gia giúp Trường. Mọi chi tiết Quý Doanh nghiệp có thể đăng ký tham gia /liên hệ với Thầy Toàn (SĐT:0903761559 - email: toannv@uit.edu.vn) hoặc Cô Dung (SĐT 0907116939 - email: dungtt@uit.edu.vn ) như thư mời