Skip to content Skip to navigation

Cập nhật file ảnh BHYT dành cho sinh viên có BHYT bên ngoài trường, ký túc xá (GIa hạn)

Phòng Công tác Sinh viên thông báo sinh viên cập nhật thông tin tham gia Bảo hiểm y tế ở bên ngoài

Sinh viên log in vào hệ thống theo link đính kèm, cập nhật file ảnh BHYT hay biên lai đóng tiền mua BHYT (nếu chưa có thẻ BHYT).

Link up file ảnh https://daa.uit.edu.vn/sinhvien/baohiem/xacnhan

Thời gian up file ảnh: từ ngày 17/02 - 31/3/2017.

Sau thời gian trên Phòng CTSV sẽ không giải quyết.