Skip to content Skip to navigation

Thông báo V/v kiểm tra và cập nhật thông tin cá nhân của sinh viên

THÔNG BÁO

V/v kiểm tra và cập nhật thông tin cá nhân của sinh viên

--------------

Để phục vụ công tác quản lý thông tin sinh viên, Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên Trường về việc kiểm tra và cập nhật thông tin cá nhân của sinh viên, cụ thể như sau:

1. Các thông tin cần kiểm tra và cập nhật

Bao gồm:

- Địa chỉ tạm trú (địa chỉ sinh viên lưu trú khi học tại Trường)

- Số điện thoại liên hệ của sinh viên, phụ huynh

- Thông tin tài khoản ngân hàng của sinh viên

  • Tài khoản ngân hàng của sinh viên phải là tài khoản mang tên sinh viên, không là tài khoản của người khác, không là tài khoản định danh dùng để thanh toán học phí do Trường cấp cho sinh viên.
  • Tài khoản ngân hàng do sinh viên cung cấp sẽ được Trường sử dụng để chuyển khoản chi các loại học bổng cho sinh viên (nếu có).
  • Tài khoản này phải thuộc một trong 03 ngân hàng sau: Ngoại thương VN (Vietcombank), Đầu tư và Phát triển VN (BIDV), Á Châu (ACB). Trường không chấp nhận những tài khoản tại những ngân hàng khác. 

2. Thời gian và cách thức cập nhật

- Thời gian cập nhật: đến hết ngày 30/9/2021

- Hình thức: sinh viên truy cập và đăng nhập vào website Quản lý đào tạo https://student.uit.edu.vn/sinhvien/thongtin (mục Lý lịch sinh viên), kiểm tra các thông tin được yêu cầu tại mục 1 và cập nhật thông tin nếu có thay đổi.

- Sinh viên có thể xem hướng dẫn tại https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/nhap-hoc-huong-dan-tao-ho-so-truc-tuyen-danh-cho-tan-sinh-vien#KhaiBaoLyLich

3. Các lưu ý:

- Sinh viên phải thường xuyên kiểm tra và cập nhật thông tin cá nhân nếu có thay đổi. 

- Trường hợp sinh viên có thay đổi những thông tin khác nhưng không thể chỉnh sửa (ví dụ CMND, địa chỉ thưởng trú), sinh viên thực hiện đề nghị điều chỉnh tại https://forms.gle/1zzUBvJ8NJvTmW2Y6.

- Sinh viên chịu trách nhiệm về những thông tin do sinh viên cung cấp và khai báo trên hệ thống. Trường hợp sinh viên được nhận học bổng nhưng không cung cấp hoặc cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng không hợp lệ, Trường có thể hủy kết quả học bổng của sinh viên.

 

Phòng Công tác Sinh viên Trường đề nghị toàn thể sinh viên Trường nghiêm túc và nhanh chóng thực hiện các nội dung trên.

File thông báo đính kèm

Sinh viên chưa có tài khoản thuộc 3 ngân hàng trên có thể xem hướng dẫn tại link phía trên để mở tài khoản online.