Skip to content Skip to navigation

Thông báo V/v điều chỉnh thời gian nộp hồ sơ sinh viên Khóa 2021

THÔNG BÁO

V/v điều chỉnh thời gian nộp hồ sơ sinh viên Khóa 2021

--------------

Căn cứ tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19, Tp.HCM và một số địa phương tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16/CT-TTg, Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến các tân sinh viên Khóa 2021 đã trúng tuyển vào Trường về việc điều chỉnh thời gian nộp hồ sơ sinh viên, cụ thể như sau:

1. Thời gian nộp hồ sơ sinh viên: từ ngày 04/10/2021 đến ngày 15/10/2021

2. Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ sinh viên:

Sinh viên xem hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ sinh viên trong giấy báo nhập học và website Phòng Công tác Sinh viên (Link: https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/nhap-hoc-huong-dan-chuan-bi-ho-so-nhap-...)

3. Các lưu ý:

  • Sinh viên tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trực tuyến đúng thời gian quy định trong giấy báo nhập học và theo hướng dẫn tạo hồ sơ sinh viên trực tuyến tại website Phòng Công tác Sinh viên (Link: https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/nhap-hoc-huong-dan-tao-ho-so-truc-tuyen...)
  • Nếu tình hình dịch Covid tiếp tục diễn biến phức tạp, Nhà trường sẽ có những thông báo điều chỉnh thời gian tiếp theo.

Phòng Công tác Sinh viên đề nghị tân sinh viên Khóa 2021 nghiêm túc thực hiện việc nộp hồ sơ sinh viên theo nội dung thông báo trên.