Skip to content Skip to navigation

Thông báo v/v Tổ chức Lễ tốt nghiệp và Trao bằng đợt 1 năm 2022

Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến các bạn học viên, sinh viên đã đăng ký làm Lễ tốt nghiệp và Trao bằng năm đợt 1 năm 2022 về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp và Trao bằng, cụ thể như sau: 

Thời gian: Từ ngày 07/6 - 09/6/2022.

Địa điểm: Giảng đường 1 - Tòa nhà A.

Sinh viên xem thông báo về việc nhận lễ phục và nhận bằng tại File đính kèm.

File đính kèm: