Skip to content Skip to navigation

Thông báo chương trình học bổng của Chủ tịch Quốc hội

Phòng CTSV thông báo chương trình học bổng của Chủ tịch Quốc hội

Số suất: 01

Giá trị học bổng: 10.000.000đ

Hạn nộp hồ sơ 9h00, ngày 31/8/2018 tại P.CTSV

Sinh viên xem file đính kèm