Skip to content Skip to navigation

Thông báo số 3 V/v nhắc nhở TSV Khóa 2021 có tên trong danh sách nhanh chóng tạo hồ sơ sinh viên trực tuyến

Phòng CTSV thông báo nhắc nhở Tân Sinh viên Khóa 2021 có tên trong danh sách kèm theo nhanh chóng tạo hồ sơ sinh viên trực tuyến. 

Tạo Hồ sơ sinh viên trực tuyến gồm 3 nội dung:

  1. Khai báo lý lịch sinh viên
  2. Cung cấp thông tin sức khỏe
  3. Upload hình ảnh hồ sơ sinh viên

Phòng CTSV đề nghị những sinh viên có tên trong danh sách kèm theo nhanh chóng kiểm tra email sinh viên do Trường cấp và bổ sung những nội dung còn thiếu trước 12h00 trưa ngày 30/9/2021 (thứ năm).

Link tạo Hồ sơ sinh viên trực tuyến: https://student.uit.edu.vn/nhaphoc (chọn tab tương ứng)
 

Lưu ý: 

  • Xem kỹ hướng dẫn tạo Hồ sơ sinh viên trực tuyến tại đây
  • Sau thời hạn trên, sinh viên hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu sinh viên không tạo đầy đủ các nội dung trong Hồ sơ trực tuyến.
  • Đối với hình ảnh hồ sơ sinh viên: sinh viên upload những hình ảnh giấy tờ đã có, những giấy tờ còn thiếu có thể bổ sung sau.
  • Đối với thông tin sức khỏe: nếu mất BHYT, sinh viên thực hiện tra cứu Mã BHXH theo hướng dẫn tại link trên.
  • Trường hợp cần hỗ trợ, sinh viên liên hệ tại https://forum.uit.edu.vn/hotrotansv

DANH SÁCH TÂN SINH VIÊN KHÓA 2021 CHƯA TẠO HỒ SƠ SINH VIÊN TRỰC TUYẾN

(TSV trúng tuyển bằng phương thức xét kết quả thi Tốt nghiệp THPT, Kết quả học tập THPT, BCU)