Skip to content Skip to navigation

Thông báo kết quả BHYT năm 2024

Phòng Công tác Sinh viên thông báo kết quả mua BHYT năm 2024 dành cho sinh viên đóng tiền mua BHYT ở Trường như sau:

- Sinh viên cài đặt và dùng ứng dụng VssID khám chữa bệnh thay cho BHYT giấy. Xem hướng dẫn cài đặt tại https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/huong-dan-su-dung-ung-dung-vssid-khi-di...

- Sinh viên đã tham gia nơi khác, Phòng CTSV sẽ có thông báo hoàn trả lại tiền BHYT đã đóng vào quý 1 năm 2025, sau khi cơ quan BHXH HCM chuyển hoàn tiền lại cho trường.KẾT QUẢ BẢO HIỂM Y TẾ NĂM 2024
           
STT MSSV HỌ TÊN  MS BHXH NƠI KHÁM CHỮA BỆNH  HẠN SỬ DỤNG THẺ
1 19521415 Trương Thị Thùy Dương 7525878408 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Đã tham gia nơi khác
2 19521574 Nguyễn Thanh Hưng 5220047772 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Đã tham gia nơi khác
3 20520073 Lê Nguyễn Khánh Nam 6622166709 525 - Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Central Park Đã tham gia nơi khác
4 20520305 Võ Thành Thái 7932205460 027 - Trung tâm y tế quận 10 - Cơ sở 4 Đã tham gia nơi khác
5 20520944 Tôn Anh Trúc 6221046021 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Đã tham gia nơi khác
6 20521048 Lê Đức Hồng Ân 6622509777 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Đã tham gia nơi khác
7 21521992 Võ Đức Dương 4520397511 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Đã tham gia nơi khác
8 21522148 Ngô Quốc Huy 4620515695 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Đã tham gia nơi khác
9 21522510 Lê Minh Quang 8322367621 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Đã tham gia nơi khác
10 22520157 Võ Nguyễn Chiến 9123460576 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Đã tham gia nơi khác
11 22520180 Bùi Phương Đại 9422118438 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Đã tham gia nơi khác
12 22520227 Nguyễn Tiến Đạt 4520015912 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Đã tham gia nơi khác
13 22520265 Đồng Tài Đức 6821802236 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Đã tham gia nơi khác
14 22520921 Nguyễn Văn Nam 3621814986 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Đã tham gia nơi khác
15 22521267 Dương Văn Súa 6720602207 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Đã tham gia nơi khác
16 22521489 Lê Minh Toàn 4920126149 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Đã tham gia nơi khác
17 23520291 Lâm Chí Dĩnh 8621553659 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Đã tham gia nơi khác
18 23520701 Nguyễn Vũ Khang 9123095526 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Đã tham gia nơi khác
19 23520800 Nguyễn Đức Kiên 5420142235 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Đã tham gia nơi khác
20 23521235 Nguyễn Thị Ngọc Phước 6624228227 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Đã tham gia nơi khác
21 23521514 Trần Quốc Thịnh 5620252670 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Đã tham gia nơi khác
22 23521757 Nguyễn Lộc Tỷ 8221873407 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Đã tham gia nơi khác
23 23560012 Nguyễn Võ Chí Dũng 5220075260 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức Đã tham gia nơi khác
24 15520919 Phạm Ngọc Hà Trang 5820750084 054 - Bệnh viện Quận Tân Phú HSD từ ngày 01/01/2024
25 16520513 Ngô Đức Huy 8722424408 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
26 16520546 Dương Lâm Kha 8421772696 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
27 16521001 Phạm Đăng Quang 6021544940 017 - Bệnh viện Quận 6 HSD từ ngày 01/01/2024
28 17520308 Nguyễn Xuân Cường 6624219331 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
29 17520437 Nguyễn Thị Nhật Hằng 5421174867 025 - Bệnh viện Thống Nhất HSD từ ngày 01/01/2024
30 17520653 Tô Minh Khuê 7938878547 034 - Bệnh viện 175 HSD từ ngày 01/01/2024
31 17521046 Hứa Phước Thanh 9421374703 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
32 18520131 Phạm Phú Phước 7928292939 014 - Bệnh viện Nguyễn Trãi HSD từ ngày 01/01/2024
33 18520345 Đỗ Thị Như Quỳnh 8223128223 025 - Bệnh viện Thống Nhất HSD từ ngày 01/01/2024
34 18520394 Võ Châu Hoàng Tú 7938309799 012 - Bệnh viện An Bình HSD từ ngày 01/01/2024
35 18520415 Lương Tiến Sang 6721079061 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
36 18520425 Lê Hoàng An 7424544598 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
37 18520448 Huỳnh Thế Anh 6623674501 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
38 18520499 Trần Văn Bảo 5120588873 037 - Bệnh viện Thành phố Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
39 18520539 Thi Thanh Chương 8321637697 054 - Bệnh viện Quận Tân Phú HSD từ ngày 01/01/2024
40 18520639 Nguyễn Văn Dũng 3821838199 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
41 18520663 Nguyễn Anh Duy 8023477512 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
42 18520762 Nguyễn Thái Hòa 5220298191 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
43 18520815 Trần Ngọc Hương 8022208087 040 - Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi HSD từ ngày 01/01/2024
44 18520897 Bùi Hữu Khánh 7930756866 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
45 18520926 Nguyễn Lê Tấn Khoa 5820730229 054 - Bệnh viện Quận Tân Phú HSD từ ngày 01/01/2024
46 18520939 Trần Nguyễn Đăng Khoa 7021996569 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
47 18520969 Nguyễn Trần Tuyền Lâm 6823089918 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
48 18520970 Nguyễn Trường Lâm 4520845847 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
49 18520988 Nguyễn Khoa Phương Linh 7933564318 002 - Phòng khám đa khoa (thuộc CN Cty ĐT Khang Minh - TTYK Kỳ Hòa) HSD từ ngày 01/01/2024
50 18521039 Nguyễn Hoàng Bảo Long 4920068191 525 - Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Central Park HSD từ ngày 01/01/2024
51 18521173 Huỳnh Nguyễn Hữu Nhân 8723968774 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
52 18521243 Ngô Minh Phú 6423045830 034 - Bệnh viện 175 HSD từ ngày 01/01/2024
53 18521255 Nguyễn Duy Phúc 3422094257 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
54 18521257 Nguyễn Hồng Phúc 7722707177 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
55 18521266 Đoàn Đức Phương 7930471672 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
56 18521288 Trần Minh Quân 4520662032 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
57 18521311 Nguyễn Phú Quốc 5221044468 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
58 18521398 Phùng Quốc Thắng 7524502622 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
59 18521404 Lê Đại Thành 7525156171 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
60 18521472 Trương Tài Thuận 9423246379 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
61 18521524 Nguyễn Thị Trang 3821179727 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
62 18521538 Văn Quốc Trịnh 6423328381 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
63 18521552 Nguyễn Minh Trung 5620083548 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
64 18521562 Trần Thanh Trung 6623291428 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
65 18521606 Nguyễn Văn Tuấn 4026138659 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
66 18521635 Võ Trọng Văn 7525199614 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
67 18521687 Nguyễn Cao Ánh Xuân 7526803469 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
68 18521699 Cao Trần Hoàng 7930039161 025 - Bệnh viện Thống Nhất HSD từ ngày 01/01/2024
69 19520036 Phạm Quốc Đăng 8222900627 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
70 19520040 Nguyễn Thành Đạt 8222924209 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
71 19520078 Đỗ Thị Thanh Hiền 7931017415 025 - Bệnh viện Thống Nhất HSD từ ngày 01/01/2024
72 19520090 Đặng Việt Hoàng 8922273969 071 - Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn HSD từ ngày 01/01/2024
73 19520122 Phạm Minh Khang 7931943305 536 - Phòng khám đa khoa (Thuộc CN1 - Cty TNHH TTYK Hợp Nhân) HSD từ ngày 01/01/2024
74 19520225 Nguyễn Vĩnh Hoàng Phúc 5220208841 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
75 19520233 Vũ Lê Anh Quân 5420140692 031 - Bệnh viện Quận Bình Thạnh HSD từ ngày 01/01/2024
76 19520292 Bùi Minh Thùy 8621160753 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
77 19520368 Nguyễn Khánh An 7932427213 462 - Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh HSD từ ngày 01/01/2024
78 19520401 Nguyễn Cao Quốc Bảo 7937695649 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
79 19520421 Nguyễn Phạm Hải Châu 7930327376 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
80 19520440 Võ Nhật Cường 5120824448 619 - Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Nam Sài Gòn HSD từ ngày 01/01/2024
81 19520477 Phạm Mai Dung 7221583793 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
82 19520509 Nguyễn Minh Hải 7929019273 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
83 19520523 Phan Nhựt Hào 8721778578 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
84 19520544 Nguyễn Quốc Hiếu 7021332407 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/02/2024
85 19520586 Võ Thị Hưởng 5420604445 057 - Bệnh viện Quân Dân Miền Đông HSD từ ngày 01/01/2024
86 19520600 Nguyễn Quang Huy 7722494419 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
87 19520627 Phan Công Duy Khiêm 7937084087 035 - Bệnh viện Quận Gò Vấp HSD từ ngày 01/01/2024
88 19520638 Nguyễn Anh Khoa 7934317778 009 - Trung tâm y tế Quận 3 HSD từ ngày 01/01/2024
89 19520642 Trần Khoa 8924384080 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
90 19520650 Cao Nguyễn Minh Khôi 7938060948 029 - Bệnh viện Quận 12 HSD từ ngày 01/01/2024
91 19520683 Vũ Quang Linh 5621549707 004 - Bệnh viện Quận 1 - Cơ sở II HSD từ ngày 01/01/2024
92 19520691 Vương Thịnh Lợi 7424671996 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
93 19520750 Huỳnh Nhật Nam 5120015435 669 - Bệnh viện đa khoa Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh HSD từ ngày 01/01/2024
94 19520835 Nguyễn Lưu Phong 9124168891 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
95 19520886 Nguyễn Bá Quốc 4921353996 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
96 19520936 Nguyễn Quốc Thái 7932373658 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
97 19520965 Phạm Ngọc Thanh Thảo 8021950960 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
98 19520970 Bùi Hồng Thiên 7936007558 464 - Phòng khám đa khoa (thuộc CTCP BVđa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn) HSD từ ngày 01/01/2024
99 19521037 Lương Thị Thùy Trang 5120633226 071 - Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn HSD từ ngày 01/01/2024
100 19521082 Trần Văn Tuấn 6821817141 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
101 19521101 Phạm Vĩ 7525207570 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
102 19521162 Lê Minh Thiên Trường 7932958650 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
103 19521175 Lâm Ngọc Ẩn 7929522533 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
104 19521176 Lê Ngọc Thúy An 8621257046 643 - Bệnh Viện ĐK Quốc Tế Hoàn Mỹ Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
105 19521215 Trần Hoàng Anh 9122158891 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
106 19521247 Nguyễn Hoàng Thế Bảo 8723042235 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
107 19521274 Phạm Văn Chánh 5221166995 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
108 19521283 Lê Thị Kim Chi 7935120053 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
109 19521303 Võ Minh Cường 7928479304 034 - Bệnh viện 175 HSD từ ngày 01/01/2024
110 19521323 Lợi Kiếm Xuân Danh 7939590687 031 - Bệnh viện Quận Bình Thạnh HSD từ ngày 01/01/2024
111 19521340 Nguyễn Thành Đạt 6622354741 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
112 19521350 Phan Thành Đạt 6821818649 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
113 19521357 Võ Thành Đạt 7021705681 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
114 19521367 Đỗ Tiến Doanh 7424476619 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
115 19521384 Vũ Anh Đức 4016727245 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
116 19521404 Trần Trí Dũng 6422751755 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
117 19521414 Trịnh Đăng Dương 5420694999 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
118 19521418 Bùi Khánh Duy 8621643176 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
119 19521424 Nguyễn Bách Duy 7930546792 031 - Bệnh viện Quận Bình Thạnh HSD từ ngày 01/01/2024
120 19521426 Nguyễn Ngọc Khương Duy 7523545783 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
121 19521437 Trương Nguyễn Trường Duy 8023023559 058 - Bệnh viện đa khoa tư nhân Triều An HSD từ ngày 01/01/2024
122 19521466 Nguyễn Nam Hải 7930898607 025 - Bệnh viện Thống Nhất HSD từ ngày 01/01/2024
123 19521487 Kha Di Hiền 9422929334 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
124 19521507 Nguyễn Trung Hiếu 7930411910 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
125 19521549 Trần Bửu Hội 7524034709 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
126 19521555 Nguyễn Ngọc Họp 5120230141 055 - Bệnh viện Quận Bình Tân HSD từ ngày 01/01/2024
127 19521563 Huỳnh Phú Hưng 7424306291 035 - Bệnh viện Quận Gò Vấp HSD từ ngày 01/01/2024
128 19521565 Lê Công Hùng 7935098490 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
129 19521572 Nguyễn Minh Hưng 7523040330 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
130 19521583 Tăng Quốc Hưng 7932401863 025 - Bệnh viện Thống Nhất HSD từ ngày 01/01/2024
131 19521585 Trần Phi Hùng 7929236187 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
132 19521600 Châu Quốc Huy 5220616899 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
133 19521607 Hoàng Gia Huy 7928262684 017 - Bệnh viện Quận 6 HSD từ ngày 01/01/2024
134 19521608 Hoàng Quang Huy 7020980529 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
135 19521616 Lê Quang Huy 7937786711 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
136 19521643 Vũ Quốc Huy 7721239552 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
137 19521649 Nguyễn Thanh Huỳnh 6821943267 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
138 19521650 Nguyễn Thế Phương Huynh 7526341464 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
139 19521660 Cao Hoàng Khang 7933324882 017 - Bệnh viện Quận 6 HSD từ ngày 01/01/2024
140 19521666 Nguyễn Lê Nguyên Khang 5120967796 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
141 19521690 Phạm Ngọc Khiêm 7022346002 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
142 19521700 Trần Anh Khoa 4920013679 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
143 19521703 Võ Đinh Khoa 4921548687 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
144 19521704 Võ Nguyễn Đăng Khoa 7930205319 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
145 19521714 Mai Đăng Khương 8621200683 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
146 19521756 Nguyễn Quyền Lĩnh 5820058507 643 - Bệnh Viện ĐK Quốc Tế Hoàn Mỹ Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
147 19521763 Nguyễn Thanh Lộc 7929899429 034 - Bệnh viện 175 HSD từ ngày 01/01/2024
148 19521765 Phan Lộc 6622135315 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
149 19521778 Đỗ Trần Minh Long 7934084183 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
150 19521796 Phạm Minh Long 5220443283 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
151 19521826 Nguyễn Đức Mạnh 7934884540 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
152 19521827 Nguyễn Đức Mạnh 9124168889 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
153 19521856 Trần Quang Minh 6821573054 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
154 19521869 Ngô Võ Hoàng Nam 8721850124 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
155 19521889 Trần Dương Thùy Ngân 4621192680 035 - Bệnh viện Quận Gò Vấp HSD từ ngày 01/01/2024
156 19521894 Lê Hữu Nghĩa 8923258726 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
157 19521906 Nguyễn Bảo Ngọc 7524388410 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
158 19521916 Nguyễn Lê Thảo Nguyên 6822733307 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
159 19521922 Trần Lương Nguyên 4520316973 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
160 19521952 Huỳnh Minh Nhật 7928397756 071 - Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn HSD từ ngày 01/01/2024
161 19521964 Lê Thị Thanh Nhi 7928451441 029 - Bệnh viện Quận 12 HSD từ ngày 01/01/2024
162 19522007 Bùi Lê Phong 7938186305 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
163 19522008 Bùi Quân Phong 7424026821 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
164 19522017 Võ Thanh Phong 8021683661 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
165 19522026 Đặng Hải Trang Phúc 5620067184 031 - Bệnh viện Quận Bình Thạnh HSD từ ngày 01/01/2024
166 19522037 Nguyễn Đình Hữu Phúc 7422246096 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
167 19522046 Võ Duy Phúc 4520460258 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
168 19522064 Nguyễn Thị Mai Phương 4017172370 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
169 19522082 Nguyễn Minh Quân 7722053411 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
170 19522090 Vũ Nguyễn Minh Quân 5620175125 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
171 19522098 Nguyễn Tường Minh Quang 7937980018 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
172 19522110 Trương Huỳnh Quý 5221656735 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
173 19522112 Lê Thị Thủy Quyên 7934481740 055 - Bệnh viện Quận Bình Tân HSD từ ngày 01/01/2024
174 19522113 Nguyễn Hữu Quyến 8322856674 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
175 19522119 Huỳnh Thanh Sang 7722101372 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
176 19522121 Nguyễn Huỳnh Tuấn Sang 7930678375 071 - Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn HSD từ ngày 01/01/2024
177 19522123 Nguyễn Thanh Sang 7222401025 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
178 19522165 Thượng Hiếu Tâm 7021408085 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
179 19522168 Đào Công Nhật Tân 6720998212 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
180 19522174 Nguyễn Ngọc Tân 6021026695 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
181 19522188 Nguyễn Đức Thông Thái 7937897372 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
182 19522192 Nguyễn Thừa An Thái 4217062481 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
183 19522205 Nguyễn Chí Thắng 4017325208 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
184 19522230 Lê Sỹ Thanh 7938244164 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
185 19522233 Nguyễn Thanh 6622515818 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
186 19522235 Nguyễn Duy Thanh 9221745533 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
187 19522237 Nguyễn Khánh Thành 6822802038 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
188 19522238 Nguyễn Lê Thanh 6720981163 025 - Bệnh viện Thống Nhất HSD từ ngày 01/01/2024
189 19522259 Lê Nguyễn Hoàng Thiên 7525462524 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
190 19522266 Nguyễn Tấn Thiên 5220325391 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
191 19522279 Lê Trường Thịnh 5820617882 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
192 19522283 Nguyễn Ngọc Thịnh 6624059298 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
193 19522289 Võ Phú Thịnh 8721643290 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
194 19522294 Lê Thị Kim Thoa 8923128475 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
195 19522297 Nguyễn Thị Ngọc Thoại 8223742254 569 - Bệnh viện Thành phố Thủ Đức - Cơ sở Linh Xuân HSD từ ngày 01/01/2024
196 19522304 Huỳnh Minh Thư 8022722105 071 - Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn HSD từ ngày 01/01/2024
197 19522310 Phạm Hoàng Thư 6021061880 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
198 19522320 Đỗ Trí Thức 7933901587 014 - Bệnh viện Nguyễn Trãi HSD từ ngày 01/01/2024
199 19522326 Nguyễn Ngọc Thủy 8421496185 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
200 19522331 Đặng Văn Tiên 6624395248 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
201 19522356 Trần Công Toại 7929106023 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
202 19522367 Trần Ngọc Toản 6021539461 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
203 19522385 Huỳnh Minh Trí 7930851019 031 - Bệnh viện Quận Bình Thạnh HSD từ ngày 01/01/2024
204 19522393 Trần Nguyễn Anh Trí 7929150967 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
205 19522409 Nguyễn Đức Trọng 5420102594 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
206 19522417 Nguyễn Thanh Trúc 7931482768 025 - Bệnh viện Thống Nhất HSD từ ngày 01/01/2024
207 19522421 Hoàng Nhật Trung 9122152483 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
208 19522434 Phạm Đắc Trung 6422350889 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
209 19522455 Phùng Thanh Tú 7020928090 643 - Bệnh Viện ĐK Quốc Tế Hoàn Mỹ Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
210 19522458 Trần Thị Cẩm Tú 6021114214 054 - Bệnh viện Quận Tân Phú HSD từ ngày 01/01/2024
211 19522459 Trịnh Anh Tú 7931246847 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
212 19522461 Võ Xuân Tú 6623017439 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
213 19522473 Nguyễn Ngọc Tuân 7021585920 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
214 19522474 Nguyễn Quang Tuấn 4420261475 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
215 19522476 Nguyễn Quốc Tuấn 5221886560 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
216 19522481 Trần Anh Tuấn 7721821246 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
217 19522487 Võ Minh Tuấn 6622915921 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
218 19522490 Chế Nguyễn Minh Tùng 4016751289 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
219 19522516 Nguyễn Cường Việt 8222029572 034 - Bệnh viện 175 HSD từ ngày 01/01/2024
220 19522533 Lê Văn Anh Vũ 6720867012 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
221 19522553 Huỳnh Ngọc Hiệp Ý 8924537472 028 - Bệnh viện Quận 11 HSD từ ngày 01/01/2024
222 19522617 Huỳnh Tuấn Kiệt 7526205922 643 - Bệnh Viện ĐK Quốc Tế Hoàn Mỹ Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
223 20520046 Phạm Trương Hải Đoàn 6421467353 643 - Bệnh Viện ĐK Quốc Tế Hoàn Mỹ Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
224 20520047 Bùi Duy Anh Đức 4520450937 033 - Bệnh viện Quận Tân Bình HSD từ ngày 01/01/2024
225 20520051 Nguyễn Quốc Huy Hoàng 6624426203 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
226 20520068 Nguyễn Hoàng Kiệt 8723749379 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
227 20520134 Nguyễn Thị Hoàng Anh 8922525018 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
228 20520141 Lê Hà Gia Bảo 8621167319 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
229 20520146 Lê Tuấn Cường 8021572299 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
230 20520154 Nguyễn Thành Đạt 7523696390 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
231 20520165 Nguyễn Hà Dung 7526592100 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
232 20520173 Bùi Tấn Hải Đăng 7929413023 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
233 20520183 Nguyễn Minh Hiếu 8223902804 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
234 20520189 Nguyễn Việt Hoàng 7931986760 075 - Bệnh viện Lê Văn Thịnh HSD từ ngày 01/01/2024
235 20520191 Trương Thị Hoàng Hảo 7932422395 012 - Bệnh viện An Bình HSD từ ngày 01/01/2024
236 20520194 Đặng Quốc Hùng 8322145847 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
237 20520198 Nguyễn Tiến Hưng 5220059627 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
238 20520206 Phan Trường Huy 8223902667 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
239 20520216 Lê Như Gia Khiêm 7930107879 035 - Bệnh viện Quận Gò Vấp HSD từ ngày 01/01/2024
240 20520217 Đặng Anh Khoa 8723749373 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
241 20520219 Nguyễn Linh Anh Khoa 8621316264 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
242 20520224 Trần Đình Khôi 8322127952 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
243 20520225 Nguyễn Đỗ Nhã Khuyên 4821128285 019 - Bệnh viện Quận 7 HSD từ ngày 01/01/2024
244 20520236 Trần Đình Lộc 6221024666 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
245 20520238 Châu Nhựt Long 9621584170 019 - Bệnh viện Quận 7 HSD từ ngày 01/01/2024
246 20520239 Nguyễn Hoàng Long 5420105328 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
247 20520248 Võ Quang Minh 8723749377 031 - Bệnh viện Quận Bình Thạnh HSD từ ngày 01/01/2024
248 20520255 Nguyễn Như Nguyên Ngọc 5420119540 022 - Bệnh viện đa khoa Lê Văn Việt HSD từ ngày 01/01/2024
249 20520256 Nguyễn Đăng Nguyên 8021661349 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
250 20520257 Nguyễn Thế Nhân 7021080079 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
251 20520260 Bùi Đức Hoàng Nhật 6421438118 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
252 20520265 Nguyễn Ngọc Như Ý 7932365166 027 - Trung tâm y tế quận 10 - Cơ sở 4 HSD từ ngày 01/01/2024
253 20520270 Nguyễn Thành Phát 7929416603 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
254 20520272 Phạm Thanh Phong 8322250337 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
255 20520281 Nguyễn Trương Thái Phụng 9320864415 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
256 20520282 Nguyễn Ngọc Đông Phương 7423725641 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
257 20520290 Lê Viết Lâm Quang 7933019704 066 - Phòng khám đa khoa (Thuộc CN6 - Cty TNHH TTYK Phước An) HSD từ ngày 01/01/2024
258 20520293 Trần Kiến Quốc 8723749384 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
259 20520295 Đỗ Thảo Quyên 5221181908 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
260 20520304 Nguyễn Quốc Thái 8621195314 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
261 20520311 Huỳnh Tiến Thịnh 8322240435 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
262 20520317 Hồ Mạnh Tiến 3120377001 014 - Bệnh viện Nguyễn Trãi HSD từ ngày 01/01/2024
263 20520323 Lê Trần Thùy Trang 7937639170 037 - Bệnh viện Thành phố Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
264 20520324 Phan Huyền Trang 7721229782 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
265 20520336 Quản Minh Trung 7522997389 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
266 20520338 Đoàn Đỗ Lâm Trường 4920020732 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
267 20520342 Bùi Minh Tuấn 6220973972 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
268 20520356 Nguyễn Thị Thảo Vy 8221760309 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
269 20520360 Nguyễn Thái Hoàng 6021329822 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
270 20520369 Bùi Đoàn Khánh Ân 7938165413 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
271 20520370 Đinh Quang Ân 7423959854 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
272 20520383 Huỳnh Tuấn Anh 6623611851 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
273 20520384 Huỳnh Yến Anh 7523655868 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
274 20520387 Nguyễn Đông Anh 7933660683 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
275 20520393 Nguyễn Trần Duy Anh 7933231950 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
276 20520406 Nguyễn Gia Bảo 7423043318 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
277 20520409 Trần Dư Gia Bảo 7930910078 033 - Bệnh viện Quận Tân Bình HSD từ ngày 01/01/2024
278 20520412 Lê Nam Bình 9621364723 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
279 20520415 Đỗ Quỳnh Chi 7929415986 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
280 20520417 Nguyễn Bá Công 7931151993 025 - Bệnh viện Thống Nhất HSD từ ngày 01/01/2024
281 20520422 Nguyễn Minh Cường 8723753971 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
282 20520424 Trương Mỹ Song Dân 7523189006 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
283 20520428 Trần Thanh Đăng 8321877581 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
284 20520436 Nguyễn Văn Thành Đạt 7934379436 025 - Bệnh viện Thống Nhất HSD từ ngày 01/01/2024
285 20520442 Trương Kim Điền 7933738893 013 - Bệnh viện Nguyễn Tri Phương HSD từ ngày 01/01/2024
286 20520447 Nguyễn Công Đoàn 7523160698 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
287 20520449 Bùi Hữu Đức 0123886536 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
288 20520454 Trần Trí Đức 7935300251 041 - Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn HSD từ ngày 01/01/2024
289 20520456 Đặng Đình Dũng 7423118416 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
290 20520465 Nguyễn Vũ Dương 7721474848 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
291 20520469 Nguyễn Đức Duy 7424545999 485 - Phòng khám đa khoa (thuộc CN1 - Công ty TNHH BV Đa Khoa Hoàn Hảo) HSD từ ngày 01/01/2024
292 20520470 Nguyễn Minh Duy 7931708353 054 - Bệnh viện Quận Tân Phú HSD từ ngày 01/01/2024
293 20520473 Tô Phúc Duy 5420186046 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
294 20520475 Đào Thị Mỹ Duyên 7929985813 034 - Bệnh viện 175 HSD từ ngày 01/01/2024
295 20520480 Hồ Hồng Hà 6622999313 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
296 20520490 Nguyễn Đặng Nhật Hào 7934568298 054 - Bệnh viện Quận Tân Phú HSD từ ngày 01/01/2024
297 20520500 Đỗ Quang Hiếu 7929088105 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
298 20520506 Nguyễn Hữu Hiệu 7937688933 071 - Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn HSD từ ngày 01/01/2024
299 20520508 Trần Thanh Hiếu 6623951750 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
300 20520512 Đỗ Tài Hân Hoan 5820544434 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
301 20520524 Võ Trọng Huân 7932626185 525 - Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Central Park HSD từ ngày 01/01/2024
302 20520536 Bùi Đoàn Thế Huy 7928237760 016 - Bệnh viện 7A HSD từ ngày 01/01/2024
303 20520537 Bùi Tuấn Huy 8722385883 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
304 20520541 Ngô Nhật Huy 5621114109 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
305 20520544 Nguyễn Huỳnh Gia Huy 7423091219 025 - Bệnh viện Thống Nhất HSD từ ngày 01/01/2024
306 20520545 Nguyễn Minh Huy 7931933198 457 - Phòng khám đa khoa (Thuộc CN2 - Cty TNHH TTYK Phước An) HSD từ ngày 01/01/2024
307 20520546 Nguyễn Quang Huy 7937861148 034 - Bệnh viện 175 HSD từ ngày 01/01/2024
308 20520547 Nguyễn Thái Huy 7932839433 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
309 20520550 Tạ Duy Huy 8222200524 037 - Bệnh viện Thành phố Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
310 20520551 Trần Anh Huy 7424252847 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
311 20520552 Trần Gia Huy 7932841226 002 - Phòng khám đa khoa (thuộc CN Cty ĐT Khang Minh - TTYK Kỳ Hòa) HSD từ ngày 01/01/2024
312 20520561 Hồng Gia Hy 7937224610 071 - Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn HSD từ ngày 01/01/2024
313 20520563 Nguyễn Trần Anh Kha 7424595523 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
314 20520570 Phan Hoàng Bảo Khang 7936919527 041 - Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn HSD từ ngày 01/01/2024
315 20520577 Trần Nam Khánh 7933007515 010 - Bệnh viện Quận 4 HSD từ ngày 01/01/2024
316 20520579 Trương Phước Bảo Khanh 5221647699 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
317 20520583 Nguyễn Anh Khoa 5420856730 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
318 20520585 Nguyễn Đăng Khoa 8924536942 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
319 20520586 Nguyễn Đình Khoa 7422725101 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
320 20520587 Nguyễn Minh Khoa 7937825017 054 - Bệnh viện Quận Tân Phú HSD từ ngày 01/01/2024
321 20520594 Trần Đình Khôi 5621373001 034 - Bệnh viện 175 HSD từ ngày 01/01/2024
322 20520597 Hà Vĩnh Kiện 9421416219 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
323 20520605 Võ Anh Kiệt 7937828668 028 - Bệnh viện Quận 11 HSD từ ngày 01/01/2024
324 20520608 Phan Nhật Lâm 5820027985 022 - Bệnh viện đa khoa Lê Văn Việt HSD từ ngày 01/01/2024
325 20520609 Vũ Xuân Hoàng Lâm 7523549396 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
326 20520610 Nguyễn Cương Lĩnh 5620494845 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
327 20520616 Trần Tùng Linh 7938186837 019 - Bệnh viện Quận 7 HSD từ ngày 01/01/2024
328 20520619 Đỗ Xuân Long 7424595540 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
329 20520622 Nguyễn An Long 9731246724 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
330 20520623 Nguyễn Đào Minh Long 7526340544 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
331 20520626 Dương Hoàng Mai 7526601755 033 - Bệnh viện Quận Tân Bình HSD từ ngày 01/01/2024
332 20520635 Nguyễn Khánh Minh 7937785978 035 - Bệnh viện Quận Gò Vấp HSD từ ngày 01/01/2024
333 20520637 Nguyễn Nhã Minh 7929705404 057 - Bệnh viện Quân Dân Miền Đông HSD từ ngày 01/01/2024
334 20520639 Trần Thị Hồng Minh 6421752655 036 - Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức HSD từ ngày 01/01/2024
335 20520642