Skip to content Skip to navigation

Thông báo Danh sách dự kiến nhận các loại học bổng HK1 2022-2023

Chào các bạn
Phòng Công tác sinh viên thông báo danh sách sự kiến nhận các loại học bổng theo từng nội dung đính kèm sau

1) Học bổng Tài năng HK1 2022-2023

- Đối tượng: Sinh viên chính thức của các lớp tài năng.

- Mức học bổng: 1.000.000đ/tháng * 5 tháng (Học bổng tài năng được điều chỉnh tăng mức cấp so với học kỳ trước)

- Danh sách dự kiến nhận HB Tài năng

2) Học bổng Tuyển sinh HK1 2022-2023

- Đối tượng: Sinh viên đã có quyết định học bổng tuyển sinh đầu vào và thỏa điều kiện duy trì của học bổng

- Mức học bổng: theo suất học bổng tuyển sinh của từng năm.

- Nếu sinh viên đồng thời được nhận HB Tuyến sinh và HB Khuyến khích học tập sẽ được xét nhận một học bổng cao nhất.

- Danh sách dự kiến nhận HB Tuyển sinh

3) Học bổng Khuyến khích Học tập, Học bổng CLC-CTTT HK2 2021-2022

- Đối tượng: Sinh viên thảo điều kiện nhận học bổng theo qui định << Xem tại đây>>

- Mức học bổng: theo học phí HK 2 2021-2022.

- Nếu sinh viên đồng thời được nhận HB KKHT, HB CLC-CTTT sẽ được xét nhận một học bổng cao nhất.

- Đối với sinh viên có ghi chú "N/A" do không tham gia khảo sát của ĐHQG-HCM sẽ phải giải trình lý do  << Tại đây>> 

Danh sách dự kiến nhận HB KKHT, HB CLC-CTTT

Sinh viên kiếm tra và cập nhật số tài khoản ngân hàng trong lý lịch sinh viên để nhận học bổng

Các vấn đề thắc mắc sinh viên trao đổi tại forum

https://forum.uit.edu.vn/node/559794