Skip to content Skip to navigation

Nộp bổ sung hồ sơ hưởng điểm ưu tiên trong kỳ thi THPT 2018

Chào các bạn,
Phòng CTSV thông báo danh sách sinh viên nộp bổ sung hồ sơ để được hưởng, cộng điểm uu tiên trong kỳ thi THPT 2018.

Sinh viên xem danh sách đính kèm mình thuộc đối tượng, khu vực nào và bảng hướng dẫn những hồ sơ cần nộp bổ sung.
Thời gian: sinh viên bổ sung hồ sơ đến 16g30 ngày 15/10/2018.

Địa điểm nộp: Phòng CTSV (A.101).

Sau thời gian trên, sinh viên không bổ sung hồ sơ theo quy định sinh viên sẽ bị xử lý theo quy định tuyển sinh.