Skip to content Skip to navigation

Lịch học sinh hoạt công dân sinh viên cuối khóa 2012 - ĐỢT 1

Phòng Công tác Sinh viên cập nhật danh sách sinh viên tham gia và lịch học Sinh hoạt công dân cuối khóa đợt 1.

Ngày 17/3; 24/3; 01/4; 15/4/2016: sinh viên có mặt tại Khu Công nghệ Phần mềm - ĐHQG (ITP) lúc 8g45 

Các bạn tập trung tại sân cột cờ của trung tâm ITP ,

Ngày 17/3/2016: Chị Kim Anh phụ trách (SĐT: 0908672998)

Ngày 24/3/2016: Chị Diễm Minh phụ trách (SĐT: 01689954693)

Ngày 01/4/2016: Anh Hiệp phụ trách (SĐT: 01232389904)

Ngày 15/4/2016: Thầy Toàn phụ trách (SĐT: 0903761559)

Ngày 18/3/2016: sinh viên có mặt tại Công ty Global CyberSoft  lúc 8g30, Anh DP Long sẽ phụ trách (số đt: 0987294143), phương tiện: Tự túc.

Lưu ý: Sinh viên bắt buộc phải tham gia đầy đủ 2 buổi theo quy định mới được xem là hoàn thành. 

Danh sách sinh viên xem file đính kèm