Skip to content Skip to navigation

Thông báo hoạt động tính ĐRL HK2 cho hoạt động bầu cử

Nằm trong chuỗi các hoạt động tuyên truyền, khuyến khích sinh viên thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân trong hoạt động bầu cử sắp tới, Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc cộng điểm rèn luyện cho sinh viên tham gia bầu cử như sau:

- Mỗi sinh viên tham gia bầu cử sẽ được cộng 5 điểm rèn luyện cho học kỳ II năm học 2015 – 2016 vào mục 3: ý thức tham gia các hoạt động chính trị, xã hội…

- Sau khi tham gia bầu cử, sinh viên scan/chụp thẻ cử tri có đóng dấu đã đi bầu vào hệ thống tính điểm rèn luyện (https://student.uit.edu.vn/sinhvien/baucu/xacnhan) của Phòng Công tác Sinh viên trước ngày 30/05/2016. Phòng Công tác Sinh viên sẽ kiểm tra và thực hiện các thao tác cộng điểm trước ngày 07/06/2016.

Mọi thông tin chi tiết về việc tính điểm rèn luyện cho hoạt động bầu cử, sinh viên vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Công tác Sinh viên – A101, Email: ctsv@uit.edu.vn

File đính kèm: