Skip to content Skip to navigation

LỄ TUYÊN DƯƠNG SINH VIÊN 5 TỐT ĐHQG-HCM & CHƯƠNG TRÌNH NGÀY HỘI DOANH NGHIỆP & SINH VIÊN

 

 

TIMELINE CHƯƠNG TRÌNH DOANH NGHIỆP & SINH VIÊN ĐHQG-HCM VÀ

LỄ TUYÊN DƯƠNG SINH VIÊN 5 TỐT ĐHQG-HCM NĂM 2012

***

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

06:30 – 07:30

Dâng hoa báo công

Tượng đài Bác

08:30 – 09:30

Khai mạc chương trình Doanh nghiệp và Sinh viên

Nhà điều hành ĐHQG-HCM

09:30 – 12:00

Hội thảo “Đối sánh chuẩn đầu ra với nhu cầu xã hội”

Phòng 512, Nhà điều hành ĐHQG-HCM

13:00 – 14:00

Giao lưu “Con đường thành công”

Hội trường Nhà điều hành ĐHQG-HCM

14:00 - 16:30

Lễ tuyên dương "Sinh viên 5 tốt ĐHQG-HCM"

Hội trường Nhà điều hành ĐHQG-HCM