Skip to content Skip to navigation

Kết quả mua BHYT 3 tháng cuối năm 2022 - KHÓA CŨ

Phòng Công tác Sinh viên thông báo kết quả được cấp Bảo hiểm y tế 3 tháng cuối năm 2022 - KHÓA 2021 TRỞ VỀ TRƯỚC.

Thẻ có hiệu lực sử dụng: từ ngày 01/10/2022 đến 31/12/2022.

Từ ngày 01/10/2021 thẻ BHYT (thẻ giấy) sẽ được thay thế bằng ứng dụng VssID để khám chữa bệnh ở các bệnh viện.

Sinh viên cài đặt ứng dụng VssID để sử dụng, sinh viên xem hướng dẫn cài đặt tại https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/bhyt-cai-dat-ung-dung-vssid-cho-doi-tuo...

Sinh viên đã có thẻ BHYT ở công ty sẽ được hoàn tiền BHYT đã đóng ở Trường vào Quý 1 năm 2023.

KẾT QUẢ BẢO HIỂM Y TẾ 3 THÁNG CUỐI NĂM 2022 - KHÓA CŨ
STT MÃ SV HỌ TÊN HẠN THẺ BHYT
1 16520952 Nguyễn Hồng Phúc 01/10/2022 - 31/12/2022
2 17520859 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 01/10/2022 - 31/12/2022
3 18520168 Ung Bảo Tiên 01/10/2022 - 31/12/2022
4 18520590 Trần Hậu Đạt 01/10/2022 - 31/12/2022
5 18520891 Nguyễn Đức Khang 01/10/2022 - 31/12/2022
6 18521552 Nguyễn Minh Trung 01/10/2022 - 31/12/2022
7 19520008 Cao Tuấn Anh SV ĐÃ THAM GIA BHYT TẠI CÔNG TY
8 19521457 Phạm Bảo Hà SV CHƯA LÀM HỒ SƠ BỔ SUNG MUA BHYT
9 19521466 Nguyễn Nam Hải 01/10/2022 - 31/12/2022
10 19521469 Nguyễn Thu Hằng 01/10/2022 - 31/12/2022
11 19521955 Phan Anh Nhất 01/10/2022 - 31/12/2022
12 20520206 Phan Trường Huy 01/10/2022 - 31/12/2022
13 20520587 Nguyễn Minh Khoa 01/10/2022 - 31/12/2022
14 20520652 Chu Nguyễn Hồng Ngọc 01/10/2022 - 31/12/2022
15 20520675 Trần Quang Nhật 01/10/2022 - 31/12/2022
16 20520688 Ngô Tạ Đình Phong 01/10/2022 - 31/12/2022
17 20520859 Lương Phúc Vinh 01/10/2022 - 31/12/2022
18 20521209 Nguyễn Anh Dũng 01/10/2022 - 31/12/2022
19 20521488 Lê Trung Kiên 01/10/2022 - 31/12/2022
20 20521490 Phạm Kiên 01/10/2022 - 31/12/2022
21 20521500 Nguyễn Tuấn Kiệt 01/10/2022 - 31/12/2022
22 20522150 Lê Vũ Quốc Việt 01/10/2022 - 31/12/2022
23 21521500 Lâm Duy Thuận 01/10/2022 - 31/12/2022
24 21521781 Đàm Hải Trứ 01/10/2022 - 31/12/2022
25 21521872 Đặng Duy Bình 01/10/2022 - 31/12/2022
26 21522708 Phạm Phương Minh Trí 01/10/2022 - 31/12/2022
27 21522761 Tăng Quốc Tuấn 01/10/2022 - 31/12/2022
28 21522806 Trần Hoàng Vũ 01/10/2022 - 31/12/2022