Skip to content Skip to navigation

Kết quả gia hạn thời gian đóng học phí HK1 năm học 2023-2024

Phòng Công tác Sinh viên thông báo kết quả Gia hạn thời gian đóng học phí HK1 năm học 2023-2024.

Tổng số sinh viên đăng ký gia hạn học phí: 863 sinh viên, trong đó

- 860 sinh viên ĐƯỢC gia hạn thời gian đóng học phí đến hết ngày 06/10/2023. 

- 03 sinh viên KHÔNG được gia hạn thời gian đóng học phí HK1 năm học 2023-2024 do nợ học phí HK trước.

Sinh viên được gia hạn phải hoàn thành học phí trước ngày 07/10/2023. Trong khoảng thời gian gia hạn, sinh viên có thể đóng học phí bất cứ lúc nào nhưng hạn cuối cùng là ngày 06/10/2023.STT MÃ SV HỌ TÊN KHOAQL HỆ ĐT THỜI GIAN
1 205209XX Nguyễn Thanh Nam MMT&TT CQUI Không được gia hạn vì còn nợ HP HK trước
2 205207XX Trần Tot Ti HTTT CLC Không được gia hạn vì còn nợ HP HK trước
3 205212XX Lê Nguyễn Công Huy KTMT CLC Không được gia hạn vì còn nợ HP HK trước
1 185216XX Trương Văn Sỹ HTTT CTTT Được gia hạn
2 195202XX Lê Thị Yến Nhi KTTT CQUI Được gia hạn
3 195202XX Lê Hoàng Phú CNPM CQUI Được gia hạn
4 195208XX Đỗ Phương Long Nhật HTTT CLC Được gia hạn
5 195210XX Lương Thị Thùy Trang HTTT CTTT Được gia hạn
6 195211XX Lê Ngọc Thúy An HTTT CTTT Được gia hạn
7 195211XX Nguyễn Văn An KTTT CQUI Được gia hạn
8 195212XX Bùi Thị Diễn Châu KTTT CQUI Được gia hạn
9 195212XX Lê Thị Kim Chi HTTT CTTT Được gia hạn
10 195212XX Trịnh Linh Chi KTTT CQUI Được gia hạn
11 195212XX Phạm Kim Chiến KTTT CQUI Được gia hạn
12 195213XX Dương Đức Đạo HTTT CQUI Được gia hạn
13 195213XX Nguyễn Thế Đạt MMT&TT CLC Được gia hạn
14 195213XX Nguyễn Tiến Đạt HTTT CTTT Được gia hạn
15 195214XX Nguyễn Hoàng Duy HTTT CTTT Được gia hạn
16 195214XX Lê Nhật Hào HTTT CQUI Được gia hạn
17 195214XX Lê Trung Hiếu CNPM CQUI Được gia hạn
18 195215XX Nguyễn Trung Hiếu HTTT CTTT Được gia hạn
19 195215XX Phạm Trung Hiếu HTTT CTTT Được gia hạn
20 195215XX Thái Nguyễn Huy Hoàng HTTT CTTT Được gia hạn
21 195216XX Đậu Đình Huy HTTT CTTT Được gia hạn
22 195216XX Hoàng Gia Huy KHMT CLC Được gia hạn
23 195216XX Cao Hoàng Khang HTTT CTTT Được gia hạn
24 195217XX Nguyễn Thanh Lộc HTTT CTTT Được gia hạn
25 195217XX Bùi Thắng Lợi KTTT CQUI Được gia hạn
26 195217XX Ngô Đắc Lợi HTTT CTTT Được gia hạn
27 195218XX Nguyễn Đức Mạnh HTTT CTTT Được gia hạn
28 195218XX Tăng Quốc Minh HTTT CTTT Được gia hạn
29 195219XX Bùi Thị Thúy Ngọc HTTT CTTT Được gia hạn
30 195219XX Lê Thị Thanh Nhi MMT&TT CLC Được gia hạn
31 195219XX Nguyễn Huỳnh Thảo Như HTTT CTTT Được gia hạn
32 195219XX Trần Nhựt KTTT CQUI Được gia hạn
33 195219XX Hà Thị Kiều Oanh HTTT CTTT Được gia hạn
34 195220XX Đỗ Hoàng Phúc HTTT CTTT Được gia hạn
35 195220XX Lê Văn Phúc HTTT CTTT Được gia hạn
36 195220XX Nguyễn Minh Phụng KTTT CLC Được gia hạn
37 195220XX Phạm Minh Quang HTTT CTTT Được gia hạn
38 195221XX Nguyễn Hữu Quyến HTTT CTTT Được gia hạn
39 195221XX Nguyễn Mạnh Tấn KTMT CLC Được gia hạn
40 195221XX Trần Thiên Thạch KTTT CLC Được gia hạn
41 195222XX Nguyễn Chí Thắng KTTT CQUI Được gia hạn
42 195222XX Nguyễn Thanh HTTT CTTT Được gia hạn
43 195222XX Đào Phương Thảo KTTT CQUI Được gia hạn
44 195222XX Bùi Thị Thêu KTTT CLC Được gia hạn
45 195222XX Nguyễn Minh Thi CNPM CLC Được gia hạn
46 195222XX Lê Trường Thịnh KTMT CLC Được gia hạn
47 195223XX Đỗ Cao Tiến HTTT CTTT Được gia hạn
48 195223XX Lê Đức Tín HTTT CTTT Được gia hạn
49 195223XX Phạm Minh Trí HTTT CTTT Được gia hạn
50 195224XX Nguyễn Đức Trọng HTTT CTTT Được gia hạn
51 195224XX Nguyễn Thanh Trúc HTTT CTTT Được gia hạn
52 195224XX Trần Thị Cẩm Tú HTTT CTTT Được gia hạn
53 195224XX Trịnh Anh Tú HTTT CTTT Được gia hạn
54 195225XX Nguyễn Cường Việt HTTT CTTT Được gia hạn
55 195225XX Nguyễn Hồ Như Ý HTTT CLC Được gia hạn
56 205200XX Mai Trung Kiên KHMT CNTN Được gia hạn
57 205200XX Nguyễn Hoài Nam KHMT CQUI Được gia hạn
58 205201XX Lã Trọng Ánh MMT&TT CLC Được gia hạn
59 205201XX Trần Lê Anh KTMT CLC Được gia hạn
60 205201XX Phạm Nhựt Danh CNPM CLC Được gia hạn
61 205201XX Phạm Văn Đạt KTTT CLC Được gia hạn
62 205201XX Nguyễn Trương Đình Du CNPM CLC Được gia hạn
63 205201XX Lê Nguyễn Bảo Hân KHMT CQUI Được gia hạn
64 205201XX Nguyễn Văn Hên CNPM CQUI Được gia hạn
65 205201XX Trương Thị Hoàng Hảo MMT&TT CLC Được gia hạn
66 205201XX Nguyễn Thị Thảo Hồng HTTT CQUI Được gia hạn
67 205201XX Đặng Quốc Hùng CNPM CLC Được gia hạn
68 205202XX Lê Thị Thanh Hương KHMT CQUI Được gia hạn
69 205202XX Lê Tấn Lộc KTTT CQUI Được gia hạn
70 205202XX Trần Tấn Lộc KHMT CLC Được gia hạn
71 205202XX Phạm Văn Ngọ MMT&TT CQUI Được gia hạn
72 205202XX Bùi Đức Hoàng Nhật CNPM CLC Được gia hạn
73 205202XX Lương Ngọc Phương Nhi KTTT CLC Được gia hạn
74 205202XX Nguyễn Ngọc Như Ý HTTT CLC Được gia hạn
75 205202XX Trần Thị Mỹ Nhung HTTT CQUI Được gia hạn
76 205202XX Võ Yến Ni HTTT CQUI Được gia hạn
77 205202XX Đoàn Tấn Phát KHMT CLC Được gia hạn
78 205202XX Phạm Thanh Phong CNPM CLC Được gia hạn
79 205202XX Tôn Nữ Tú Quyên HTTT CLC Được gia hạn
80 205203XX Trần Hữu Trí CNPM CLC Được gia hạn
81 205203XX Trần Thanh Trí CNPM CQUI Được gia hạn
82 205203XX Bùi Long Vũ KHMT CQUI Được gia hạn
83 205203XX Nguyễn Quang Vũ CNPM CLC Được gia hạn
84 205203XX Nguyễn Xuân Yến HTTT CLC Được gia hạn
85 205203XX Nguyễn Thái Hoàng CNPM CQUI Được gia hạn
86 205203XX Nay Khai KTTT CQUI Được gia hạn
87 205203XX Vòng Nguyễn Phú MMT&TT CQUI Được gia hạn
88 205203XX Lương Minh Tân KTMT CQUI Được gia hạn
89 205203XX Hoàng Anh Tuấn KTTT CQUI Được gia hạn
90 205203XX Phạm Lê Dịu Ái HTTT CQUI Được gia hạn
91 205203XX Cao Phạm Tiến Anh CNPM CLC Được gia hạn
92 205203XX Đỗ Ngọc Quang Anh KTMT CQUI Được gia hạn
93 205203XX Lưu Tinh Anh MMT&TT CQUI Được gia hạn
94 205203XX Nguyễn Lê Thế Anh KHMT CLC Được gia hạn
95 205203XX Nguyễn Trần Minh Anh KHMT CQUI Được gia hạn
96 205204XX Nguyễn Minh Cường HTTT CQUI Được gia hạn
97 205204XX Trương Mỹ Song Dân HTTT CLC Được gia hạn
98 205204XX Hồ Hồng Đăng CNPM CLC Được gia hạn
99 205204XX Nguyễn Đạt HTTT CQUI Được gia hạn
100 205204XX Trần Trí Đức MMT&TT CQUI Được gia hạn
101 205204XX Huỳnh Thái Dương KHMT CLC Được gia hạn
102 205204XX Lê Nguyễn Quang Duy KTMT CQUI Được gia hạn
103 205204XX Đào Thị Mỹ Duyên HTTT CLC Được gia hạn
104 205204XX Nguyễn Phước Hải KHMT CLC Được gia hạn
105 205204XX Nguyễn Thị Ngọc Hân CNPM CQUI Được gia hạn
106 205205XX Đỗ Tài Hân Hoan CNPM CLC Được gia hạn
107 205205XX Phạm Xuân Hoàng KHMT CQUI Được gia hạn
108 205205XX Đặng Thị Thúy Hồng KTTT CQUI Được gia hạn
109 205205XX Bùi Đoàn Thế Huy KTMT CLC Được gia hạn
110 205205XX La Thanh Huy CNPM CLC Được gia hạn
111 205205XX Ngô Nhật Huy KTTT CLC Được gia hạn
112 205205XX Nguyễn Huỳnh Gia Huy CNPM CQUI Được gia hạn
113 205205XX Trần Anh Huy HTTT CLC Được gia hạn
114 205205XX Trần Trọng Huy KTMT CQUI Được gia hạn
115 205205XX Trịnh Gia Huy HTTT CQUI Được gia hạn
116 205205XX Nguyễn Khánh Huyền CNPM CLC Được gia hạn
117 205205XX Nguyễn Phúc Khang KHMT CQUI Được gia hạn
118 205205XX Nguyễn Anh Khoa CNPM CLC Được gia hạn
119 205205XX Nghi Lâm Minh Khôi CNPM CLC Được gia hạn
120 205205XX Trần Đình Khôi CNPM CQUI Được gia hạn
121 205206XX Nguyễn Văn Linh CNPM CLC Được gia hạn
122 205206XX Trần Tùng Linh HTTT CQUI Được gia hạn
123 205206XX Phạm Thị Thanh Mai HTTT CQUI Được gia hạn
124 205206XX Vũ Đức Mạnh CNPM CLC Được gia hạn
125 205206XX Đinh Phương Nam KHMT CLC Được gia hạn
126 205206XX Nguyễn Quốc Nam KTTT CQUI Được gia hạn
127 205206XX Phạm Ngọc Nguyên HTTT CQUI Được gia hạn
128 205206XX Lương Nguyễn Thành Nhân HTTT CQUI Được gia hạn
129 205206XX Nguyễn Trường Nhân KTTT CQUI Được gia hạn
130 205206XX Trần Văn Nhân HTTT CLC Được gia hạn
131 205206XX Nguyễn Hoàng Nhật HTTT CQUI Được gia hạn
132 205206XX Võ Phạm Thùy Nhung HTTT CQUI Được gia hạn
133 205206XX Ngô Văn Phú MMT&TT CQUI Được gia hạn
134 205206XX Võ Hoàng Phúc HTTT CQUI Được gia hạn
135 205207XX Phan Hoàng Minh Quân CNPM CLC Được gia hạn
136 205207XX Lê Minh Quang KTTT CQUI Được gia hạn
137 205207XX Đàng Tiểu Quý MMT&TT CLC Được gia hạn
138 205207XX Lê Hoàng Quý CNPM CLC Được gia hạn
139 205207XX Trương Tấn Sang KHMT CQUI Được gia hạn
140 205207XX Châu Vĩnh Sinh CNPM CQUI Được gia hạn
141 205207XX Nguyễn Hoàng Phú Sỹ KTTT CLC Được gia hạn
142 205207XX Đỗ Huỳnh Mỹ Tâm HTTT CLC Được gia hạn
143 205207XX Nguyễn Minh Thái HTTT CQUI Được gia hạn
144 205207XX Ngô Mai Quốc Thắng KHMT CQUI Được gia hạn
145 205207XX Nguyễn Hữu Thắng HTTT CQUI Được gia hạn
146 205207XX Vân Thiên Thanh HTTT CLC Được gia hạn
147 205207XX Trần Văn Thế HTTT CLC Được gia hạn
148 205207XX Trương Đức Thiện CNPM CQUI Được gia hạn
149 205207XX Nguyễn Thanh Thuỷ MMT&TT CQUI Được gia hạn
150 205207XX Nguyễn Thị Thu Thủy HTTT CLC Được gia hạn
151 205208XX Lương Hà Tiên MMT&TT CLC Được gia hạn
152 205208XX Phạm Tiến KTTT CQUI Được gia hạn
153 205208XX Hồ Thanh Tịnh KHMT CQUI Được gia hạn
154 205208XX Nguyễn Thanh Thanh Trúc KTTT CQUI Được gia hạn
155 205208XX Nguyễn Cẩm Tú HTTT CLC Được gia hạn
156 205208XX Võ Thanh Tú HTTT CQUI Được gia hạn
157 205208XX Mai Anh Tuấn KTTT CLC Được gia hạn
158 205208XX Hồ Minh Tuệ CNPM CLC Được gia hạn
159 205208XX Phạm Quang Tùng HTTT CLC Được gia hạn
160 205208XX Nguyễn Thị Như Vân KHMT CLC Được gia hạn
161 205208XX Huỳnh Thế Vĩ CNPM CQUI Được gia hạn
162 205208XX Ngô Quang Vũ CNPM CQUI Được gia hạn
163 205208XX Nguyễn Lâm Vũ KTTT CLC Được gia hạn
164 205208XX Hoàng Tuấn Anh KTTT CLC Được gia hạn
165 205208XX Trần Bạch Đằng MMT&TT CQUI Được gia hạn
166 205208XX Trần Đình Gia Huy MMT&TT CQUI Được gia hạn
167 205209XX Nguyễn Ngọc Mai Khanh KTTT CLC Được gia hạn
168 205209XX Nguyễn Anh Khoa KTMT CLC Được gia hạn
169 205209XX Nguyễn Duy Kiên MMT&TT CLC Được gia hạn
170 205209XX Nguyễn Thị Kim Liên HTTT CQUI Được gia hạn
171 205209XX Lâm Võ Khánh My HTTT CQUI Được gia hạn
172 205209XX Trần Nguyễn Hạo Nam HTTT CLC Được gia hạn
173 205209XX Châu Tấn KTTT CQUI Được gia hạn
174 205209XX Nguyễn Đức Triển KTMT CQUI Được gia hạn
175 205209XX Lưu Kim Triều CNPM CLC Được gia hạn
176 205209XX Ngô Đức Vũ KTTT CQUI Được gia hạn
177 205209XX Kiều Bá Dương CNPM CQUI Được gia hạn
178 205209XX Bùi Lương Hiếu CNPM CLC Được gia hạn
179 205210XX Tôn Nữ Hoài Thương CNPM CQUI Được gia hạn
180 205210XX Võ Nữ Diễm Trang HTTT CQUI Được gia hạn
181 205210XX Hồ Chí An KTTT CLC Được gia hạn
182 205210XX Trần Đình An KTMT CLC Được gia hạn
183 205210XX Vũ Quốc An MMT&TT CLC Được gia hạn
184 205210XX Dương Thị Ngọc Anh KTTT CLC Được gia hạn
185 205210XX Hồ Viết Anh KTMT CLC Được gia hạn
186 205210XX Lê Sỹ Đức Anh HTTT CLC Được gia hạn
187 205210XX Lê Thị Lan Anh KTTT CLC Được gia hạn
188 205210XX Nguyễn Phan Đức Anh MMT&TT CLC Được gia hạn
189 205210XX Nguyễn Thị Ngọc Anh MMT&TT CLC Được gia hạn
190 205210XX Nguyễn Vân Anh KTTT CLC Được gia hạn
191 205210XX Trần Thị Ngọc Ánh HTTT CQUI Được gia hạn
192 205210XX Nguyễn Đức Hương Bang KTTT CLC Được gia hạn
193 205210XX Trần Gia Băng MMT&TT CQUI Được gia hạn
194 205210XX Đoàn Quốc Bảo KTTT CQUI Được gia hạn
195 205210XX Dương Quang Bảo KTTT CLC Được gia hạn
196 205210XX Hứa Minh Bảo HTTT CLC Được gia hạn
197 205211XX Lê Gia Bảo HTTT CLC Được gia hạn
198 205211XX Nguyễn Văn Gia Bảo KTTT CLC Được gia hạn
199 205211XX Đỗ Công Bình KTMT CLC Được gia hạn
200 205211XX Võ Chơn Chánh KTTT CLC Được gia hạn
201 205211XX Đặng Đại Minh Châu MMT&TT CLC Được gia hạn
202 205211XX Lê Khánh Châu KTTT CLC Được gia hạn
203 205211XX Vũ Bảo Châu CNPM CLC Được gia hạn
204 205211XX Chu Kim Chí KHMT CQUI Được gia hạn
205 205211XX Lý Kiều Chí MMT&TT CQUI Được gia hạn
206 205211XX Trần Trọng Chinh MMT&TT CLC Được gia hạn
207 205211XX Trương Văn Chinh KHMT CQUI Được gia hạn
208 205211XX Nguyễn Văn Chọn KTTT CLC Được gia hạn
209 205211XX Huỳnh Văn Chung HTTT CLC Được gia hạn
210 205211XX Phạm Đình Công MMT&TT CQUI Được gia hạn
211 205211XX Lê Sỹ Cường MMT&TT CLC Được gia hạn
212 205211XX Phạm Quốc Cường KTTT CLC Được gia hạn
213 205211XX Võ Cao Cường KTMT CLC Được gia hạn
214 205211XX Ngô Hải Đăng MMT&TT CLC Được gia hạn
215 205211XX Nguyễn Hải Đăng HTTT CQUI Được gia hạn
216 205211XX Đỗ Thành Đạt CNPM CQUI Được gia hạn
217 205211XX Nguyễn Tiến Đạt KHMT CLC Được gia hạn
218 205211XX Nguyễn Trần Lĩnh Đạt KTTT CLC Được gia hạn
219 205211XX Phạm Thành Đạt HTTT CTTT Được gia hạn
220 205211XX Trương Quốc Đạt KTTT CLC Được gia hạn
221 205211XX Vũ Thành Đạt KTMT CQUI Được gia hạn
222 205211XX Huỳnh Đình Kim Điền KHMT CLC Được gia hạn
223 205211XX Tăng Việt Diện HTTT CLC Được gia hạn
224 205211XX Trần Thị Diệp HTTT CQUI Được gia hạn
225 205211XX Dương Hải Đức MMT&TT CLC Được gia hạn
226 205211XX Nguyễn Anh Đức KTMT CLC Được gia hạn
227 205212XX Nguyễn Viết Đức CNPM CQUI Được gia hạn
228 205212XX Thái Tăng Đức HTTT CLC Được gia hạn
229 205212XX Trần Nhân Đức HTTT CTTT Được gia hạn
230 205212XX Nguyễn Tuấn Dũng KTTT CLC Được gia hạn
231 205212XX Phạm Thùy Dung HTTT CTTT Được gia hạn
232 205212XX Nguyễn Xuân Dương MMT&TT CLC Được gia hạn
233 205212XX Phạm Tiến Dương KTTT CQUI Được gia hạn
234 205212XX Phạm Văn Dương KHMT CQUI Được gia hạn
235 205212XX Quan Huỳnh Quang Dương HTTT CLC Được gia hạn
236 205212XX Bùi Quang Duy KTTT CLC Được gia hạn
237 205212XX Hoàng Ngọc Duy MMT&TT CLC Được gia hạn
238 205212XX Nguyễn Đình Duy CNPM CLC Được gia hạn
239 205212XX Nguyễn Phương Duy KHMT CLC Được gia hạn
240 205212XX Phan Mạnh Duy KTTT CLC Được gia hạn
241 205212XX Tô Thái Duy HTTT CLC Được gia hạn
242 205212XX Trần Quốc Duy CNPM CLC Được gia hạn
243 205212XX Trần Lê Kiều Giang MMT&TT CLC Được gia hạn
244 205212XX An Ngọc Vân Hà HTTT CLC Được gia hạn
245 205212XX Nguyễn Trần Lưỡng Hà HTTT CLC Được gia hạn
246 205212XX Trần Thị Thu Hà KTTT CQUI Được gia hạn
247 205212XX Hứa Long Hải HTTT CLC Được gia hạn
248 205212XX Lê Thị Hải KTTT CLC Được gia hạn
249 205212XX Hồ Thị Hằng HTTT CLC Được gia hạn
250 205212XX Lê Thanh Hằng MMT&TT CQUI Được gia hạn
251 205212XX Huỳnh Thế Hào MMT&TT CQUI Được gia hạn
252 205212XX Trần Anh Hào MMT&TT CQUI Được gia hạn
253 205212XX Lương Phúc Hậu KTTT CQUI Được gia hạn
254 205213XX Phạm Hoàng Minh Hậu KTTT CQUI Được gia hạn
255 205213XX Ngô Viết Hiển MMT&TT CQUI Được gia hạn
256 205213XX Trần Ngọc Hiển MMT&TT CLC Được gia hạn
257 205213XX Nguyễn Lê Đắc Hiệp MMT&TT CLC Được gia hạn
258 205213XX Huỳnh Trung Hiếu CNPM CLC Được gia hạn
259 205213XX Lê Vĩnh Hiếu MMT&TT CQUI Được gia hạn
260 205213XX Nguyễn Minh Hiếu HTTT CQUI Được gia hạn
261 205213XX Lê Quang Hòa HTTT CTTT Được gia hạn
262 205213XX Lê Nhựt Hoàng MMT&TT CQUI Được gia hạn
263 205213XX Lưu Quang Tiến Hoàng KTTT CQUI Được gia hạn
264 205213XX Nguyễn Việt Hoàng HTTT CLC Được gia hạn
265 205213XX Phan Nhật Hoàng KTMT CLC Được gia hạn
266 205213XX Thiều Huy Hoàng HTTT CTTT Được gia hạn
267 205213XX Ngô Đức Học KHMT CLC Được gia hạn
268 205213XX Nguyễn Thị Hồng KTTT CLC Được gia hạn
269 205213XX Mai Phạm Quốc Hưng CNPM CLC Được gia hạn
270 205213XX Nguyễn Ngọc Hưng KTMT CLC Được gia hạn
271 205213XX Phạm Huy Hùng HTTT CLC Được gia hạn
272 205213XX Trần Thành Hùng KTTT CQUI Được gia hạn
273 205213XX Võ Đông Hưng KTMT CLC Được gia hạn
274 205213XX Nguyễn Thị Quỳnh Hương KTTT CLC Được gia hạn
275 205213XX Lâm Lê Phúc Huy HTTT CTTT Được gia hạn
276 205213XX Lâm Ngọc Huy HTTT CLC Được gia hạn
277 205213XX Lê Hoàng Huy KTTT CLC Được gia hạn
278 205214XX Nguyễn Hữu Lê Huy KTTT CLC Được gia hạn
279 205214XX Nguyễn Ngọc Quang Huy CNPM CLC Được gia hạn
280 205214XX Nguyễn Quang Huy HTTT CQUI Được gia hạn
281 205214XX Nguyễn Tấn Huy KTMT CLC Được gia hạn
282 205214XX Phạm Bùi Nhật Huy KHMT CLC Được gia hạn
283 205214XX Vũ Viết Huy CNPM CLC Được gia hạn
284 205214XX Lê Thị Thu Huyền KTMT CQUI Được gia hạn
285 205214XX Nguyễn Ngọc Huyền HTTT CTTT Được gia hạn
286 205214XX Nguyễn Phi Hùng HTTT CTTT Được gia hạn
287 205214XX Huỳnh Diệp Bảo Kha KHMT CLC Được gia hạn
288 205214XX Võ Phan Hoàng Kha KTMT CLC Được gia hạn
289 205214XX Châu Gia Khang MMT&TT CLC Được gia hạn
290 205214XX Nguyễn Đức Duy Khang KTMT CLC Được gia hạn
291 205214XX Nguyễn Văn Khang HTTT CLC Được gia hạn
292 205214XX Võ Hưng Khang HTTT CTTT Được gia hạn
293 205214XX Dương Thành Bảo Khanh KHMT CQUI Được gia hạn
294 205214XX Lê Hoàng Khanh KTMT CLC Được gia hạn
295 205214XX Nguyễn Bá Khanh CNPM CLC Được gia hạn
296 205214XX Nguyễn Quốc Khánh HTTT CLC Được gia hạn
297 205214XX Phạm Gia Khánh MMT&TT CLC Được gia hạn
298 205214XX Phạm Văn Khánh MMT&TT CQUI Được gia hạn
299 205214XX Trần Duy Khánh HTTT CLC Được gia hạn
300 205214XX Võ Hoàng Khanh MMT&TT CQUI Được gia hạn
301 205214XX Phạm Phùng Gia Khiêm CNPM CLC Được gia hạn
302 205214XX Trần Đăng Khoa KHMT CLC Được gia hạn
303 205214XX Ngô Quốc Khôi MMT&TT CQUI Được gia hạn
304 205214XX Nguyễn Minh Khôi HTTT CLC Được gia hạn
305 205214XX Nguyễn Hữu Trung Kiên CNPM CLC Được gia hạn
306 205214XX Phan Trung Kiên MMT&TT CLC Được gia hạn
307 205214XX Bùi Tuấn Kiệt KHMT CLC Được gia hạn
308 205214XX Huỳnh Viết Tuấn Kiệt KHMT CQUI Được gia hạn
309 205215XX Nguyễn Xuân Tuấn Kiệt HTTT CLC Được gia hạn
310 205215XX Trần Tuấn Kiệt MMT&TT CLC Được gia hạn
311 205215XX Lê Quang Lâm KTTT CQUI Được gia hạn
312 205215XX Nguyễn Hữu Lâm KTTT CQUI Được gia hạn
313 205215XX Nguyễn Thị Hồng Lam MMT&TT CQUI Được gia hạn
314 205215XX Trần Ngọc Lâm MMT&TT CLC Được gia hạn
315 205215XX Phan Thị Tuyết Lan MMT&TT CQUI Được gia hạn
316 205215XX Đặng Bá Lĩnh KTTT CQUI Được gia hạn
317 205215XX Huỳnh Nhựt Linh MMT&TT CQUI Được gia hạn
318 205215XX Trần Thị Tuyết Linh HTTT CLC Được gia hạn
319 205215XX Nguyễn Thị Minh Loan HTTT CTTT Được gia hạn
320 205215XX Phạm Hữu Lộc HTTT CLC Được gia hạn
321 205215XX Huỳnh Phú Lợi MMT&TT CLC Được gia hạn
322 205215XX Nguyễn Tô Ngọc Lợi MMT&TT CQUI Được gia hạn
323 205215XX Phạm Ngọc Lợi MMT&TT CLC Được gia hạn
324 205215XX Dương Văn Nhật Long HTTT CLC Được gia hạn
325 205215XX Huỳnh Phi Long MMT&TT CLC Được gia hạn
326 205215XX Phạm Duy Long KHMT CQUI Được gia hạn
327 205215XX Trần Đức Long KHMT CLC Được gia hạn
328 205215XX Trần Gia Long MMT&TT CLC Được gia hạn
329 205215XX Võ Đức Long MMT&TT CQUI Được gia hạn
330 205215XX Dương Thị Lụa MMT&TT CQUI Được gia hạn
331 205215XX Thới Đức Luận