Skip to content Skip to navigation

Danh sách SV tham gia OLP và đạt giải

Vừa qua trường ta đã tham gia OLP toàn quốc và đã bảo vệ thành công chức vô địch khối mã nguồn mở và một số giải thưởng. Danh sách sinh viên đính kèm.


Tập tin đính kèm: DS OLP 2012.xls