Skip to content Skip to navigation

Danh sách SV Khóa 2021 dự kiến được cấp học bổng Tuyển sinh, Học bổng chương trình Chất lượng cao, Học bổng chương trình tiên tiến

Chào các bạn!

Theo thông báo về học bổng:

Các bạn SV kiểm tra danh sách dự kiến và các tham số có liên quan ở các topic

Nếu có thắc mắc các bạn phản hồi tại các link forum trên  

Trân trọng.