Skip to content Skip to navigation

Danh sách SV đóng tiền BHYT năm học 2013-2014

Phòng Công tác Sinh viên, thông báo đến sinh viên danh sách sinh viên đóng tiền BHYT năm học 2013-2014 tính đến hết ngày 05/9/2013.

Sinh viên vui lòng xem danh sách đính kèm.

 


Tập tin đính kèm: DANH SACH SV NOP BHYT DEN 05-09-2013(2).pdf