Skip to content Skip to navigation

Thông báo số 21/2015 - Mua Bảo hiểm y tế và đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu cho sinh viên năm học 2015-2016

Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc mua bảo hiểm y tế đối với sinh viên như sau:

 1. Đối tượng: tất cả sinh viên hệ chính quy.
 2. Mức đóng bảo hiểm y tế:  

Theo quy định, mức đóng BHYT bằng 4,5% mức lương cơ sở (1.150.000 đồng) nhân với số tháng tương ứng thời hạn sử dụng của thẻ BHYT năm học 2015 - 2016 thực hiện từ 01/10/2015 đến 31/12/2016 (15 tháng), cụ thể như sau:

4,5% x 1.150.000 đồng x 15 tháng = 776.250 đồng.

Trong đó:

 • Sinh viên đóng 70%                      = 543.375 đồng
 • Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30%  = 232.875 đồng
 • Sinh viên thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa tham gia BHYT tại địa phương thì mức đóng BHYT là: 388.125 đồng (hỗ trợ 50%) 
 1. Hình thức nộp tiền và đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu:
 • Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) – Chi nhánh Sài Gòn
 • Tên tài khoản       : Trường Đại học Công nghệ Thông tin
 • Số tài khoản         : 25083649

   Nội dung nộp tiền: <Họ và tên>, <MSSV>, Nộp tiền BHYT năm học 2015-2016

      Ví dụ: Võ Huỳnh An, 13520001, Nộp tiền BHYT năm học 2015-2016

      Số tiền nộp: 543.375 đồng.

 • Sinh viên đăng ký theo hướng dẫn như sau: http://student.uit.edu.vn -> đăng nhập bằng tài khoản sinh viên -> sinh viên -> danh sách phiếu khảo sát -> Phiếu đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu năm 2015. 
 1. Lưu ý:
 • Sinh viên hộ nghèo, hộ cận nghèo phải nộp kèm sổ hộ nghèo hoặc giấy chứng nhận hộ cận nghèo của năm 2015 (bản photo có chứng thực).
 • Sinh viên có thẻ Bảo hiểm y tế, hạn sử dụng đến 31/12/2015 không tham gia mua BHYT tại trường.
 • Sinh viên phải đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu theo danh mục khảo sát (Chú ý: sinh viên không được đăng ký nơi khám chữa bệnh ngoài danh mục quy định). Sinh viên không đăng ký khảo sát nơi khám chữa bệnh ban đầu thì hệ thống sẽ mặc định nơi khám chữa bệnh ban đầu là: Bệnh viên Đa khoa Khu vực Thủ Đức (Mã: 036). Sinh viên ở KTX không đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu và không đóng tiền mua BHYT ở trường.
 1. Thời hạn sử dụng thẻ BHYT: Thời hạn sử dụng ghi trên thẻ BHYT từ ngày 01/10/2015 hoặc từ ngày hết hạn của thẻ BHYT được cấp trong năm học trước đến ngày 31/12/2016.
 2. Thời gian thực hiện:
 • Thời gian đăng ký và điều chỉnh nơi khám chữa bệnh ban đầu: từ ngày ra thông báo đến ngày 10/9/2015.
 • Thời gian nộp tiền qua ngân hàng từ ngày ra thông báo đến ngày 10/9/2015
 • Thời gian nộp bản photo chứng thực sổ hộ nghèo hoặc giấy chứng nhận cận nghèo từ ngày ra thông báo đến ngày 10/9/2015
 • Sinh viên xem danh sách bệnh viện nhận đăng ký khám chữa bệnh ban đầu. 
 • Sinh viên thuộc khu vực Biên Hòa, Bình Dương nếu như không đăng ký ở khu vực có thể chọn bệnh viện theo link đính kèm ở địa phương mình

​        Biên Hòa - Đồng Nai: http://bhxhtphcm.gov.vn/chi-tiet-danh-muc/227/75-tinh-dong-nai/

       Bình Dương: http://bhxhtphcm.gov.vn/chi-tiet-danh-muc/226/74-tinh-binh-duong/

Nhà trường yêu cầu tất cả sinh viên thực hiện đúng thời gian để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của mình.

Sinh viên không tham gia BHYT ở học kỳ nào thì sẽ bị kỷ luật ở học kỳ đó và trừ 25 điểm rèn luyện./.