Skip to content Skip to navigation

Thông báo về thời gian sinh hoạt Công dân Sinh viên Đầu năm học 2015-2016

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các bạn SV khóa 2014,2013,2012, tuần lễ sinh hoạt Công dân Sinh viên đầu năm học 2015-2016 của các bạn sẽ được P.CTSV tổ chức xen kẽ lịch học của các bạn kể từ ngày 07/09/2015 (thay vì được tổ chức trong tháng 8 ).

Dự kiến mỗi bạn sẽ được tham gia tối thiểu 5 chuyên đề (mỗi chuyên đề kéo dài cỡ 2 tiếng) với thời gian, nội dung và báo cáo viên do các bạn lựa chọn từ danh sách. Các bạn chú ý theo dõi trên website phòng CTSV để biết và đăng ký.

Trân trọng.