Skip to content Skip to navigation

Quyết định 20/QĐ-ĐHCNTT-CTSV sinh viên được hỗ trợ học phí năm học 2014-2015 (Quỹ 156)

Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh sách sinh viên được hỗ trợ học phí năm học 2014-2015 thuộc diện thu hồi đất (Quỹ 156).

Sinh viên xem file chi tiết đính kèm