Skip to content Skip to navigation

Danh sách sinh viên hoàn thành SHCD-SV cuối khóa Đợt 2

Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh sách sinh viên hoàn thành sinh hoạt công dân sinh viên cuối khóa đợt 2 năm 2015. Sinh viên kiểm tra nếu có sai sót (những sinh viên đã có gửi email phản hồi nhưng không có tên trong danh sách) thì phản hồi về email ctsv: ctsv@uit.edu.vn.

Thời gian phản hồi: từ ngày 10/7/2015 - 17/7/2015. Sau thời gian trên Phòng sẽ không giải quyết khiếu nại.

Sinh viên xem danh sách chi tiết đính kèm