Skip to content Skip to navigation

Bạn đã sẵn sàng cho Hội thi "Tiếng hát sinh viên" toàn quốc lần thứ XIV năm học 2015 -2016

Phòng CTSV thông báo về việc tổ chức hội thi "Tiếng hát sinh viên" toàn quốc lần thứ XIV năm học 2015-2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:
I. Vòng khu vực: 
- Khu vực miền Bắc và miền Trung (xem chi tiết link đính kèm)
- Khu vực miền Nam (từ Bình Thuận trở vào):
- Địa điểm: Tại TP HCM
- Thời gian: từ ngày 16/12/2015 đến ngày 21/12/2015
II. Vòng chung khảo toàn quốc:
- Thời gian: tháng 4/2016
- Địa điểm: sẽ thông báo sau.
III. Các thông tin chung:
- Hồ sơ của đoàn dự thi: Thực hiện theo điều lệ hội thi. (xem chi tiết link đính kèm)
- Thời gian đăng ký dự thi: Sinh viên đăng ký dự thi về phòng CTSV đến ngày 10/8/2015
Chi tiết xem tại:
http://www.moet.gov.vn/?page=1.1&view=837
http://www.moet.gov.vn/?page=1.10&view=782