Skip to content Skip to navigation

Thông báo số 06/2015 - Lễ tốt nghiệp và trao bằng Đợt 1 năm 2015

Phòng Công tác Sinh viên thông báo thời gian tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng đợt 1 năm 2015 như sau:

Thời gian: 7g30 ngày 20/6/2015

Địa điểm : Giảng đường 1 - Tòa Nhà A.

Thông tin chi tiết, sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

 

File đính kèm: