Skip to content Skip to navigation

Ngày hội giới thiệu học bổng Amcham 2015

Học bổng Amcham
Ngày hội thông tin dành cho sinh viên khối kỹ thuật
Thời gian: Ngày 20/5/2015.
8h00 - 10h00: Hội trường I, trường ĐH Khoa học Tự nhiên.
14h00 - 16h00: Phòng A2 - 307, ĐH Quốc Tế

Poster