Skip to content Skip to navigation

Danh sách điểm danh SHCD cuối khoá

Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh sách sinh viên tham gia sinh hoạt công dân sinh viên cuối khoá năm 2014 và Đợt 1 năm 2015. Riếng khoá 2011 với tiêu chí như sau:
- Tham gia học đầy đủ 2 buổi => Đạt
- Tham gia học 1 buổi => Không đạt ( cũng không được bảo lưu).
Các bạn kiểm tra danh sách nếu có sai sót phản hồi đến hết 16g30 ngày 22/4/2015. 
Danh sách tốt nghiệp đợt 1 năm 2015 có 1 sinh viên khoá 2011 chưa hoàn thành Sinh hoạt công dân cuối khoá.