Skip to content Skip to navigation

Nhận thẻ Bảo hiểm y tế thay đổi nơi khám.

Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến sinh viên về việc nhận thẻ Bảo hiểm Y tế như sau:

- Nguyễn Hữu Hiếu  - 12520136

- Vương Gia Phú     - 14520688

Sinh viên nhận thẻ BHYT liên hệ Phòng CTSV ( A.101). Thời gian nhận thẻ: từ ngày ra thông báo đến 16 giờ ngày 07/4/2015