Skip to content Skip to navigation

Hội nghị Cố vấn học tập năm 2015

          Thực hiện kế hoạch hoạt động năm học 2014 – 2015, sáng ngày 27/3/2015, Phòng Công tác Sinh viên đã tổ chức Hội nghị Cố vấn học tập. Đến dự Hội nghị có TS. Vũ Đức Lung – Phó Hiệu trưởng Nhà trường, lãnh đạo Phòng Đào tạo Đại học, Phòng Công tác Sinh viên, Phòng Kế hoạch Tài chính, Phòng Thanh tra Pháp chế Đảm bảo Chất lượng cùng đông đảo thầy cô hiện đang là cố vấn học tập của các lớp đại học chính quy.

          Hội nghị đã được nghe TS. Vũ Đức Lung – Phó Hiệu trưởng Nhà trường nhắc lại về vai trò quan trọng của đội ngũ cố vấn học tập trong việc theo dõi, hướng dẫn và giúp đỡ sinh viên trong các hoạt động học tập và rèn luyện. Thầy cũng lưu ý bên cạnh đội ngũ cố vấn học tập đang hoạt động tích cực, hiệu quả, một số thầy cô cố vấn học tập vẫn chưa chủ động thực hiện nhiệm vụ của mình. TS. Vũ Đức Lung đề nghị cố vấn học tập phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp chặt chẽ với các phòng ban liên quan để nắm bắt và giải quyết kịp thời những vấn đề sinh viên đang cần giúp đỡ.

TS. Vũ Đức Lung phát biểu tại Hội nghị Cố vấn học tập

 

          Dịp này, các thầy cô cố vấn học tập tham dự Hội nghị cũng đã tích cực góp ý dự thảo Cố vấn học tập, chia sẻ cũng như tìm ra hướng giải quyết cho những khó khăn trong quá trình hoạt động. Những vấn đề như thời gian sinh hoạt lớp, đăng ký các môn học tiên quyết, nghĩa vụ quyền hạn của cố vấn học tập, cơ chế đánh giá và hỗ trợ cố vấn học tập,… là những vấn đề được Hội nghị quan tâm nhiều nhất.

Toàn cảnh Hội nghị Cố vấn học tập năm 2015

 

         Phòng Công tác Sinh viên sẽ tổng hợp các ý kiến đóng góp trong Hội nghị và ban hành Quy định Cố vấn học tập trong thời gian sớm nhất. Đây là cơ sở để đội ngũ cố vấn học tập chủ động trong các hoạt động hỗ trợ sinh viên, góp phần tích cực vào sự tiến bộ chung của hoạt động đào tạo tại Trường.

(Tin: Diễm Minh, Ảnh: Thành Hiệp – P. Công tác Sinh viên)