Skip to content Skip to navigation

Thông báo mở hệ thống đăng ký giấy xác nhận

Phòng Công tác Sinh viên thông báo, 
Hiện nay hệ thống đăng ký giấy xác nhận sinh viên đã hoạt động, Phòng CTSV hướng dẫn sinh viên đăng nhập vào web CTSV: http://ctsv.uit.edu.vn -> Các bạn vào mục DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN để đăng ký giấy.
Mọi thắc mắc sinh viên vui lòng liên hệ phòng CTSV (A.101) để được hỗ trợ, giải đáp.