Skip to content Skip to navigation

Thông báo danh sách đăng ký nơi khám BHYT + đóng tiền

Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh sách sinh viên đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu và danh sách đóng tiền đợt 2 năm 2014. 

Sinh viên vui lòng hoàn tất các thủ tục trước ngày 19/12/1014. Sau thời gian trên Phòng CTSV không giải quyết các thắc mắc.

Sinh viên kiểm tra thông tin cá nhân đầy đủ nếu có sai sót vui lòng phản hồi về Phòng CTSV ( A.101).