Skip to content Skip to navigation

Thông báo nhận thẻ BHYT đợt 1

Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến sinh viên về việc nhận thẻ Bảo hiểm Y tế như sau:

Sinh viên chưa nhận thẻ BHYT liên hệ Phòng CTSV ( A.101) nhận thẻ.

Sinh viên kiểm tra thông tin thẻ ( nếu có sai sót) liên hệ Phòng CTSV để được điều chỉnh.

Thời gian nhận thẻ: từ ngày ra thông báo đến 16 giờ ngày 10/12/2014

Thời gian điều chỉnh sai sót ( nếu có): từ ngày ra thông báo đến 16 giờ ngày 12/12/2014.

Sau thời gian trên Phòng CTSV sẽ không giải quyết các vấn đề có liên quan đến thẻ BHYT.