Skip to content Skip to navigation

Thông báo đăng ký mua Bảo hiểm y tế đợt 2

Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến sinh viên Thông báo số 31/TB-CTSV ngày 27/11/2014 về việc đăng ký mua Bảo hiểm y tế đợt 2. 

Thời gian đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu: từ ngày ra thông báo đến 16 giờ ngày 10/12/2014

Thời gian đóng tiền: từ ngày ra thông báo đến 16 giờ ngày 10/12/2014

Thời gian điều chỉnh nơi khám chữa bệnh ban đầu: từ ngày 10/12/2014  - 12/12/2014

Các bạn vui lòng xem file chi tiết đính kèm.

File đính kèm: