Skip to content Skip to navigation

Quyết định miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội năm học 2014-2015

Phòng Công tác Sinh viên thông báo quyết định sinh viên được miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội năm học 2014-2015.

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.