Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc kiểm tra thông tin bảo hiểm tai nạn

Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc kiểm tra thông tin bảo hiểm tai nạn của sinh viên như sau:

- Sinh viên truy cập vào https://daa.uit.edu.vn/sinhvien/lookup/baohiem để kiểm tra thông tin Bảo hiểm tai nạn.

- Thời gian kiểm tra và phản hồi từ ngày ra thông báo đến 16 giờ ngày 20/10/2014

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ trực tiếp Phòng Công tác Sinh viên ( A.101).

Sinh viên vui lòng xem file chi tiết đính kèm.

 

File đính kèm: