Skip to content Skip to navigation

Thông báo bổ sung hồ sơ nhập học khoá 2014

Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến các bạn sinh viên khoá 2014.

Để hoàn thiện hồ sơ nhập học của sinh viên khoá 2014. Phòng Công tác  đề nghị  sinh viên khoá 2014 phải bổ sung đầy đủ hồ sơ nhập học.

Thời gian bổ sung: đến hết ngày 17/10/2014, tại phòng CTSV ( A.101)

Sau thời gian trên Phòng CTSV sẽ xử lý những sinh viên không bổ sung đầy đủ hồ sơ theo quy định.

File đính kèm: