Skip to content Skip to navigation

Thông tin về thi kiểm tra kết thúc Tuần lễ Sinh hoạt Công dân - Sinh viên đầu khóa 2014

Địa chỉ thi kiểm tra kết thúc Tuần lễ Sinh hoạt Công dân - Sinh viên đầu khóa 2014http://courses.uit.edu.vn/mod/quiz/view.php?id=9070

Danh sách chia phòng thi: file đính kèm

 Điểm thi: http://forum.uit.edu.vn/attachment.php?attachmentid=14025&d=1408728500 (các bạn login vào forum mới xem được)

Các bạn tự thi bằng máy riêng: Các bạn có thể thi bắt đầu từ 8:00 đến 12:00 như kế hoạch (thời gian thi được kéo dài đến 23:00 hôm nay )

Một số lưu ý:

- Các bạn được thi tối đa 2 lần. Nếu bạn thi 2 lần thì sẽ được tính điểm sau cùng.

- Nếu bạn đã đăng ký thi ở Trường, nhưng bạn có việc thì bạn có thể thi bằng máy riêng ở nhà. Nếu bạn đã đăng ký thi ở nhà, nhưng bị trục trặc thì bạn có thể lên trường thi - nếu ca thi còn máy trống.

 

 

File đính kèm: