Skip to content Skip to navigation

Quyết định miễn giảm học phí năm học 2013-2014

Phòng Công tác Sinh viên thông báo việc Miễn giảm học phí năm học 2013-2014 như sau:

- Quyết định sinh viên được miễn giảm học phí.

- Danh sách sinh viên được miễn giảm học phí.

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.